Maak de ondernemer directeur morgen

De ondernemer. En zijn groeiende organisaties. Als de onderneming groeit, verandert de rol van de ondernemer. Welke rol past de ondernemer het beste?

Minder rollen voor de ondernemer
De ondernemer vult minder rollen in als zijn onderneming groeit. In het begin doet de ondernemer alles (lees ook Manusje van Alles en De ondernemer als duizenddingendoekje). Rond de 10 medewerkers moet de ondernemer beginnen met een aantal rollen te delegeren. Van heel veel rollen houdt hij er dan vaak een stuk of drie over. Bijvoorbeeld marketing, financiën en productontwikkeling. Rond de 25-30 medewerkers moet de ondernemer zich concentreren op nog minder rollen. Eerst twee en uiteindelijk één. Tenminste, als de ondernemer kan leren loslaten. En als hij een goede tweede man of vrouw heeft.

Tweede man (of vrouw)
Voorwaarde is natuurlijk dat je als ondernemer een goede tweede man (of vrouw) hebt. Die zoek je zo snel mogelijk. Praktisch is dat als je organisatie rond de 10 mensen groot is. Dan is het tijd voor een tweede man. Beiden nemen een aantal operationele processen op zich. Die samenwerking gaat een tijd goed, totdat de volgende groeihobbel aanbreekt (lees meer over groeihobbels herkennen en wegnemen).

Ik ken tientallen situaties zowel uit eigen ervaring als ondernemer als uit mijn praktijk. Alle situaties waarbij de ondernemer en zijn tweede man beiden operationeel bezig waren, liepen uit op frustratie. En soms erger. Wat werkt dan wel?

Directeur Vandaag en Directeur Morgen
Een verdeling die goed werkt is in ‘vandaag’ en ‘morgen’. Wat houdt dat precies in? ‘Directeur Vandaag’ gaat over de operationele continuïteit en ‘ Directeur Morgen’ over de toekomstige continuïteit van de organisatie. ‘Vandaag’ gaat over de dingen goed doen, ‘Morgen’ over de goede dingen doen. ‘Vandaag’ focust op korte termijn (minimaal 1 jaar, maximaal 3 jaar) en ‘Morgen” op lange termijn.

Wat doet een Directeur Vandaag precies?

Directeur Vandaag
De Directeur Vandaag is verantwoordelijk voor de operationele continuïteit van alle operationele processen binnen de organisatie. Het is iemand die oog heeft voor detail en dingen afmaakt. Hij convergeert tot oplossingen. De Directeur Vandaag zet zich in voor evolutionaire verbetering. Als je scrum kent, hij is de ultieme scrum master van je bedrijf. Processen die onder zijn hoede vallen zijn sales, operations, productontwikkeling, eventueel HR en financiën.

Belangrijke KPI’s voor de Directeur Vandaag zijn onder andere:

  • omzet, winst en cashflow
  • klanttevredenheid (bv NPS)
  • medewerkerstevredenheid

Wat draagt de Directeur Morgen bij?

Directeur Morgen
De Directeur Morgen is verantwoordelijk voor de toekomstige continue groei van de onderneming. Een inspirerende vent of vrouw die open staat voor de wereld en nieuwe trends en ontwikkelingen snel oppikt. De Directeur Morgen divergeert naar ideeën en zet zich daarmee in voor disruptieve vernieuwing. Binnen scrum ben je de product owner van je bedrijf. Processen die onder je hoede vallen zijn marketing, strategische partnerships, strategie, innovatie (R&D) en eventueel HR. Waarom eventueel HR? HR is bij uitstek een lange termijnfunctie. In kleinere bedrijven (tot 100 mensen) is het een meer administratieve functie. Daarmee zou het in het begin beter passen bij de Directeur Vandaag.

De KPI’s voor de Directeur Morgen kunnen onder meer zijn:

  • aantal uitgewerkte ideeën (die jouw team over kan dragen aan productontwikkeling)
  • aantal opgeleverde prototypes of Proof of Concepts (PoC’s)
  • aantal strategische samenwerking
  • lange termijn financiering

Nog twee praktische aanbevelingen
In de praktijk werkt het prima als beiden (nog) declarabel zijn en in de uitvoering klantprojecten waarde bijdragen. De Directeur Vandaag heeft een heel andere statuur en bijdrage dan Directeur Morgen. Het geeft de Directeur Morgen de mogelijkheid om voeling met de klant en de markt te houden. Dat leidt tot nieuwe vernieuwende ideeën.

Financiën bij Directeur Vandaag? Dat is toch een rol die bij de ondernemer hoort om controle te houden? Ja en nee. Financiën is bij uitstek een korte termijn functie en behoort om die reden bij de Directeur Vandaag.

Ik heb goede ervaring met het verdelen van de rollen tussen de ondernemer en de tweede man op deze wijze. Het schept duidelijkheid die helpt door het glazen plafond heen te beuken. Voor de volgende stap in je bedrijf: maak de ondernemer Directeur Morgen.

Wat zijn jouw ervaringen tot dusver? Reageer, deel ervaringen en stel vragen!

Want je bedrijf naar de volgende stap brengen, dat is toch het mooiste dat er is?

Bewaren

ScaleUp Company