Lichte turbulentie

Hoe een lekkere kop koffie met een mede-ondernemer leidde tot een bijzonder inzicht over de rol van elke ondernemer.

Vorige week dronk ik koffie met een doorgroei-ondernemer. Een ondernemer met ongeveer 30 medewerkers dus waarschijnlijk met heel veel gedoe. Ik keek uit naar de ontmoeting.

De doorgroei-ondernemer leidde mij rond in zijn pand. Iedereen werkte, leek gefocust en regelmatig klonk er een lach. De sfeer was prettig en de ruimte opgeruimd.

Met de koffie tussen ons in vroeg ik hem het hemd van het lijf. Meestal heeft zo’n bedrijf met 30 medewerkers nog geen goed functionerend MT. Altijd lachen want dat is altijd goed voor veel gedoe. Maar hij had wel een goed MT. Op alle vragen gaf de ondernemer sereen antwoord. Een goed verhaal!

Ik vroeg hem wat hij die middag ging doen. “Oh een beetje mijn mail checken”. En morgen? “Een sollicitant spreken en mijn mail checken”.

Huh?

Een doorgroei-ondernemer die zoveel tijd neemt voor het checken van zijn email? Wat is hier aan de hand?

De doorgroei-ondernemer glimlachte. Hij vertelde dat er sinds de zomer veel rust in zijn toko was. Rust, regelmatig en evenwicht. Klonk goed. En toch klopte er iets niet. “Groei gaat altijd gepaard met lichte turbulentie”, stelde ik. “Wie veroorzaakt bij jullie die lichte turbulentie?”. De doorgroei-ondernemer keek mij indringend aan, daarna peinzend. “Dat is een goed punt”, antwoordde hij. “Kom Pieter, drink je koffie op. Ik moet even wat lichte turbulentie gaan veroorzaken”.

Heerlijk — weer een doorgroei-ondernemer in charge!

ScaleUp Company