Lef en loslaten maken traditioneel metaalbedrijf eigentijds

Een eigentijdse organisatie in een traditionele branche. Een veertig jaar oud metaalbedrijf hip & happening maken. Kan dat? Ondernemer Allard Droste van het Rotterdamse Aldowa toont aan dat dit prima kan. Droste liet zich niet tegenhouden door allerlei excuses. Hij deed het gewoon. Maar waarom en hoe? We vroegen het de ondernemer.

  1. Hoe droom jij over het succes van een bedrijf?

Mensen maken verschil. Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Bij Aldowa zijn medewerkers mede-ondernemers. Ze mogen en kunnen alles. Dat is mooi, maar ook los zand. Het gevaar is dat ieder naar eer en geweten dingen doet, zonder dat het elkaar versterkt. Doordat wij een gedeelde droom hebben met elkaar waar we willen staan in 2020, geeft dit de koers voor elke dag. Deze droom geeft richting aan waarom je naar het werk komt, waarom je beslissingen neemt of waarom je een klant of collega helpt.

We gaan nog een stap verder. Dit geeft redenen waarom iets moet gebeuren in plaats van excuses waarom iets niet is gelukt of gaat lukken. Het is simpelweg ook leuker om met dromen bezig te zijn. We doen dit niet alleen op bedrijfsniveau maar ook op projectniveau..

  1. Wat heeft jou bewogen om Aldowa om te vormen van een traditionele en hiërarchisch metaalbedrijf naar een moderne zelfsturende organisatie?

Eigenlijk heb ik daar weinig bewust over nagedacht. Het sprak eigenlijk voor zich. Mijn heilige geloof is dat mensen thuis alles goed kunnen regelen. Op het werk hebben medewerkers echt geen bazen, managers en regeltjes nodig om goed werk te leveren. Dat gaat er bij mij niet in. Eigen verantwoordelijkheid, zelf beslissingen nemen, fouten maken en er vol voor gaan. Leuk en effectief werken. Bezig zijn met klanten en niet met controlerende structureren. Dat is waar het volgens mij om gaat.

  1. In je boek vertel je dat lef cruciaal is voor verandering. Hoe leer je lef?

Lef heb je of heb je niet. Maar je kunt lef ook aanleren of er in ieder geval aan wennen. Het is de durf om het eens over een andere boeg te gooien. Durven controle los te laten en collega’s te vertrouwen. Iets doen op een creatieve manier in plaats van zoals we het altijd doen. Vertrouwen is misschien nog wel belangrijker dan lef. Alhoewel… voor vertrouwen heb je wel een stevige portie lef nodig. Vertrouwen in elkaar en in wat we doen. Als je vertrouwen geeft, dan krijg je ook vertrouwen terug.

  1. Wat heeft loslaten te maken met succesvol worden en gedisciplineerd werken?

Loslaten is cruciaal voor succes. Door los te laten schep je ruimte voor anderen om te dingen te doen. Om ideeën door te voeren, fouten te maken, te leren of door te pakken. Als je ruimte geeft aan anderen, dan kunnen zij het uitvoeren op hun eigen wijze. Wat motiveert meer dan betere oplossingen door medewerkers dan als je het zelf doet? Loslaten en ruimte geven lijkt het tegenovergestelde van discipline. Het is iets anders. Maar ik heb gemerkt dat gemotiveerde mensen vanzelf gedisciplineerd zijn.

  1. Welke onderdelen binnen je bedrijf zijn geweldig gesynchroniseerd?

Het hele bedrijf werkt gesynchroniseerd. Iedereen mag en kan alles binnen Aldowa. We kennen geen hokjes en alles gebeurt in teamverband. Voor elke gelegenheid smeden we nieuwe coalities van de beste collega’s voor dat project. Voor extra synchronisatie lopen functionele rollen daar dwars doorheen.

  1. Welke tips geef jij snelgroeiende ondernemers als het gaat over het versimpelen van je business?

Laat los, stop met alles te organiseren. Mensen kunnen zichzelf prima organiseren. Dan ontstaan er krachten van onderuit of van binnenuit. Die krachten zijn 10 maal sterker dan opgelegde regels of structuren. Dan spuiten de nieuwe ideeën eruit. Dat maakt het mogelijk om verder te groeien of de groei in goede banen te leiden.

Allard Droste heeft zijn ervaringen beschreven in zijn boek ‘Semco in de polder’. Al weken een bestseller in de top 10 van Management Boek. Allard Droste spreekt over zijn ervaringen met Aldowa op het 7e ScaleUp Summit op dinsdag 9 mei 2017.

Bewaren

ScaleUp Company