Kloppen aan de voordeur

Marketing. Vaak onbegrepen. Er gaat veel geld in om. Heel veel geld. Maar wat is marketing nu eigenlijk? En wat moet marketing doen voor je organisatie?

Groei- en Bloeicyclus

Marketing is de tweede fase in de groei- en bloeiclyclus. Nadat we in de strategie bepaald hebben wat we gaan doen en waarom, brengt marketing de strategie naar buiten toe. Het is de stap tussen binnenwerk (strategie) en buitenwerk (sales). Marketing is een belangrijke en vaak niet begrepen stap. Want marketing lijkt soms wollig en ongrijpbaar. Terwijl de bijdrage van marketing aan groei en bloei cruciaal én meetbaar is. Dus hoe definiëren we marketing?

Definitie Marketing

Er zijn veel definities van marketing. Die van Verhage, Porter en een meer algemene komen vaker voor. Samengevat tot: Marketing of vermarkten is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te bevorderen. Ofwel de primaire functie van marketing is om kopers zover te krijgen dat ze ons product willen kopen. Zo simpel is het eigenlijk. Bij marketing definiëren we de klant, de product/marktcombinaties en onze concurrentiestrategieën. De horizon die we bekijken ligt op drie jaar.

Laten we kijken of dit nog één stap concreter kunnen maken. Marketing gaat erover dat de alleen de juiste klanten bij ons aankloppen. Juiste klanten zijn de kernklanten, onze ideale klanten. Die willen we hebben! We willen graag dat zij ons aanbod herkennen en waarderen en daarom met onze organisatie in contact treden. Zodat sales het verder over kan nemen. Het aankloppen gaat tegenwoordig vooral via een website. De website is de virtuele voordeur van de organisatie. Marketing moet beginnen met een website die goed werkt en de klanten informeert en filtert. We willen dat alleen onze kernklanten contact met ons opnemen als zij een concreet probleem hebben.

Daarmee is marketing: het vermogen om onze ideale kernklant op onze virtuele voordeur te laten kloppen. Zodat sales ze daarna binnen kunnen laten. Als het profiel van de kernklant helder is, dan kunnen we dit eenvoudig meten. Marketing is gefocust en draagt meetbaar bij.

In de periode van 25 februari t/m 12 april 2013 besteden we elke week aandacht aan marketing als brug tussen strategie en sales.

Bewaren

ScaleUp Company