Is jouw organisatie barbaars, geciviliseerd of decadent?

Waarden en normen. Macht. Altijd een goede reden om oorlog te voeren, zo blijkt een beschouwing van de geopolitiek. Maar wat heeft geopolitiek met klantbeleving te maken? Misschien wel meer dan je denkt.

Geopolitiek

Geopolitiek bestudeert de onderlinge verhoudingen van naties in relatie in de context van geografie. Ik was recentelijk super geboeid door het boek “100 years” van George Friedman. Friedman schetst daarin een beeld hoe de wereld zich de komende 100 jaar ontwikkelt. Sommige naties gaan een onverwacht belangrijke rol spelen en sommige naties zijn juist aan het aftakelen. De macht verschuift continu.

Het boek inspireerde mij, omdat waarden en normen belangrijke redenen zijn om verschillen van meningen uit te vechten. Diegene die de macht heeft kan zijn waarden en normen opleggen. En dat gebeurt dan ook regelmatig. Maar geldt dat voor alle naties?

Driedeling in ontwikkeling

Friedman beschrijft een driedeling in de ontwikkeling van naties. Naties zijn:

  • barbaars. Dergelijke naties vinden hun waarden en normen de enige juiste en zullen die graag aan anderen opleggen. Zonodig gaat dat gepaard met veel geweld en uitroeiing. Europese naties waren in de 16e en 17e eeuws barbaars.
  • geciviliseerd. ‘Beschaafd’. Geciviliseerde naties hebben hun waarden en normen scherp en communiceren die ook duidelijk. Zij vinden hun waarden en normen de beste. Tegelijkertijd staan ze open voor andere waarden en normen, omdat ze niet kunnen uitsluiten dat er misschien betere waarden en normen zijn.
  • decadent. Volgens Van Dale betekent decadent “in verval’ of ‘zeer verfijnd maar innerlijke kracht missend”. Decadente naties zijn voorbij gecivilieerd. Zij ervaren niets meer als waardevol, er is niets meer om werkelijk voor te gaan. Niets is beter dan iets anders. Vaak zelfvoldaan en arrogant. Ook vaak skeptisch. Dergelijke naties zijn ongeïnspireerd en verveeld.

Volgens Friedman is West-Europa overigens nu in hun decadente staat. Ik kan me daar eigenlijk wel in vinden 🙂 Maar wat heeft dit nu met klantbeleving te maken?

Klantbeleving en geopolitiek

Er zijn veel overeenkomsten tussen naties en organisaties. Een groep van mensen, die trots zijn om ergens bij te horen. Eigen waarden en normen die horen bij de natie of de organisatie. De verhouding van die ene organisatie of natie met andere om zich heen. Je hebt opkomende en aftakelende landen, net zoals je opkomende en aftakelende organisaties hebt. Hierover schreef ik al eerder (zie artikel De Levenscyclus van elke organisatie). Veel overeenkomsten. Misschien is de minister van buitenlandse zaken eigenlijk wel de sales manager van een land.

Als landen en organisaties inderdaad veel overeenkomsten hebben, zou dan de driedeling die de ontwikkeling van naties beschrijft ook de ontwikkeling van organisaties kunnen beschrijven?

Als dat zo is, wat is jouw organisatie dan? Barbaars? Geciviliseerd? Decadent misschien?

Ja, wij gaan starten

ScaleUp Company