Incrementele revolutie

Onze wereld verandert snel en ingrijpend. Onze wereld verandert al eeuwen, maar het gaat nu sneller en meer disruptief. Toekomstvisies tonen dat de helft van de nu bekende banen verdwijnen. Dat jouw business verdwijnt en dat wij als mensheid gevaar lopen, is het echt zo erg? Zie je vooral kansen of ook bedreigingen?

Afgelopen week waren we met een internationaal ondernemer in een inspirerend gesprek. We spraken natuurlijk over de toekomst. Waar onze wereld naar toe gaat en alle veranderingen die er aankomen. Zelfrijdende auto’s, automatisering dat nog veel verder gaat dan wat we nu zien, 3D printen, robotisering, internet of things en nog veel meer. De ondernemer schetste een pessimistisch beeld over de enorme veranderingen die ons te wachten staan en de bijbehorende risico’s voor zijn business en onze wereld. Over de risico’s van technologie maar vooral over de sociale gevolgen daarvan. Vooral over het enorme verlies van banen. Zijn business zou over tien jaar niet meer bestaan. Ook onze business zou die veranderingen niet overleven.

Ik denk dat hij gelijk heeft.

Veel voorspellingen schetsen een wereld die er fors anders uitziet dan onze huidige wereld. Media schrijven over deze voorspellingen met enige dramatiek. Koppen als “helft van de banen verdwijnt” en “chip verstoot meisje aan de kassa” doen het ergste vrezen. Maar het zijn niet alleen de voorspellingen. Ook de dagelijkse realiteit schetsen opvallende disruptieve veranderingen en hun gevolgen. Neem nu Uber. Disruptief voor de taxibranche. Uber bestaat nu iets meer dan vier jaar. Vier jaar maar… De omzet in 2014 bedroeg 10 miljard dollar. Van 0 naar 10 miljard dollar in vier jaar! Mening ondernemer droomt daarvan. Uber moet wel in een behoefte voorzien. Wat doet de traditionele taxibranche? Protesteren! Niet veranderen maar protesteren. Zo zijn er vele initiatieven en ontwikkelingen die potentieel of feitelijk disruptief zijn. Zoals de zelfrijdende auto’s. Stel je eens voor dat we straks geen rijbewijs meer hoeven te halen… Dat het CBR verdwijnt… En alle examinatoren en rijschoolhouders…

Dit geldt overigens ook voor de opleidingsbranche waarin ik actief ben. Nu kom ik langs voor trainingen en spreekbeurten. Nu deel ik best practices over wat wel en wat niet werkt in jouw specifieke bedrijfssituatie. Over een paar jaar haal je mij binnen via een hologram. Ik schat over 5 tot 7 jaar. Stel je vragen over je specifieke situatie aan deze ‘coach-in-the-box’. Ik zit werkeloos thuis en jij onderneemt verder. Een kans of een bedreiging?

Maar ik ben niet zo somber. Laat ik vertellen waarom ik zelfs optimistisch ben.

We zijn het eens dat er vele ingrijpende veranderingen zijn en er nog meer aankomen. Die veranderingen hebben een enorme invloed op hoe wij leven. Maar veel minder invloed op wie we zijn. Laat ik dat uitleggen.

Banen kunnen verdwijnen, vaardigheden blijven bestaan. De basisbehoeften van de mens zullen niet of nauwelijks veranderen. Dan doel ik nog niet eens zo op voeding. We moeten eten en drinken. Onze behoefte aan veiligheid, aan ergens bij horen en erkenning krijgen voor wat we doen, blijven onveranderd. Onze behoefte aan bestaanszekerheid, onze sociale behoeften en ons verlangen naar waardering en erkenning blijven als een baken in ons leven.

Maar internet en sociale media hebben de wereld toch ingrijpend en onomkeerbaar veranderd? Dat klopt en tegelijkertijd blijft ons verlangen om te communiceren bestaan. We delen ons lief en leed niet meer in het café of in de kerk, maar eerder op social media. We adverteren niet meer in de krant voor een relatie (brief onder nummer, weet je nog?) maar schrijven ons met onze smartphone in bij een online datingburo. Navigatiesystemen hebben het Shell stratenboek overbodig gemaakt maar we zoeken nog steeds onze bestemming. Zelfrijdende auto’s zullen hele branches doen verdwijnen en we zullen ze graag gebruiken om naar familiefeestjes te gaan. Alhoewel de individuele mens instabiel kan zijn, is de totale mensheid een behoorlijk stabiele factor.

Maar zou mijn zoon van 17 nu moeten stoppen met rijlessen omdat de zelfrijdende auto’s er aan komen?

Onze omgeving verandert fors en ingrijpend en wij als mens veranderen niet op hetzelfde tempo mee. We kunnen de veranderingen niet stoppen. Taxi-chauffeurs kunnen beter stoppen met protesteren tegen Uber en zich voorbereiden op een andere toekomst. Hele branches verdwijnen waar tegelijkertijd nieuwe branches ontstaan. Wat wij als ondernemer wel kunnen is de veranderingen beïnvloeden. Hoe? Allereerst door anders naar veranderingen te kijken en daarna om je business zo in te richten dat je altijd klaar bent voor wat er zich aan dient.

Anders kijken begint met het onderzoeken van de veranderingen die jouw business raken. Je schetst een plaatje over hoe jouw wereld er over 10 jaar uitziet. Zelfs als dat plaatje je je niet aanstaat, beschrijf het. Met dat plaatje plan je terug naar nu. Wat zijn kernprincipes die bepalend zijn voor verandering? Hoe kun je inspelen op die verandering? Maak het van een groot en misschien beangstigend beeld naar een behapbare eerstvolgende stap. Ga niet als een verlamd konijntje in het grote licht staren. Spring opzij en zie dan verder.

Altijd klaar zijn betekent dat je je business wendbaar inricht. Flexibel zo je wilt. In ieder geval dat je snel en soepel kunt inspelen op veranderingen die zich aandienen. Zo snel dat je van veranderingen ook kansen kunt maken in plaats van alleen bedreigingen.

Maar wat betekent dat voor jou als ondernemer en voor de mensen met wie je werkt?

Medewerkers sorteren de laatste jaren al voor op flexibilisering van arbeid. Levenslang ergens werken is al lang uit. Medewerkers werken in toenemende mate als kleine zelfstandige en verhuren zich per project. Medewerkers zullen zich ook steeds verder specialiseren. Het is nu al gangbaar dat jouw medewerker ook andere projecten buiten je bedrijf doet. Ik geloof dat dit de relatie tussen bedrijf en medewerker gelijkwaardiger maakt en de kwaliteit verbetert door een toenemend specialisme. Blijft dat je passende medewerkers hebt en medewerkers die niet passen. Veel gedoe verdwijnt voor de ondernemer en ander gedoe komt er voor terug. Zoals snel kunnen inschatten of een medewerker past of niet, want door het toenemend specialisme is dat lastiger. Maar wat betekent het verder voor ondernemers?

Ondernemers zullen veel experimenteler moeten ondernemen. Wat bedoel ik met experimenteler? Experimenteel ondernemen is niet lang broeden op een grote launch met veel financiering. Experimenteel ondernemen is meerdere kleinschalige projecten opzetten en alert kijken wat werkt en wat niet werkt. Als iets werkt en potentieel heeft, pak dan groots uit en zet door. Omdat een verandering tegenwoordig een kans én bedreiging ineen kan zijn helpt het door gewoon aan het werk te gaan. Wat blijft is dat bevlogen ondernemers met visie in staat blijven om mensen aan zich te binden.

Wat kun je nu doen om klaar te zijn voor de toekomst?

Hier alvast een paar tips uit de praktijk hoe je je kunt voorbereiden voor de grootse veranderingen die zich onvermijdelijk aandienen:

  1. geloof in en werk vanuit je kern. De kernideologie van de ondernemer en de onderneming zijn belangrijker dan ooit. De kernideologie is het samenspel van kernwaarden, waarom je bestaat als organisatie en wat je grote visionaire doel is (je BHAG).
  2. schiet veel kleine kogeltjes af. Start veel nieuwe initiatieven en projecten op een gecontroleerde wijze. Wees alert op signalen dat iets succesvol is en veel potentieel heeft.
  3. pak bij succes onmiddellijk groots uit. Schiet met kanonskogels als duidelijk is dat één van je kleinschalige projecten veel potentieel heeft. Pak groots uit en kill een paar projecten die niet genoeg opleveren.
  4. zorg dat de kern vast is en al het andere flexibel. Praktisch betekent dit dat je weinig vaste kosten hebt en veel variabele kosten. Een mooi voorbeeld is huisvesting. Huurcontracten van vijf jaar zie je zelden meer en een opzegtermijn van een maand zijn gebruikelijk. Zorg dat je altijd op kunt schalen als het goed gaat en neer kunt schalen als het even tegen zit.

De wereld verandert snel en ingrijpend. Dat is onvermijdelijk. Het toekomstbeeld lijkt soms revolutionair. Maar er is geen sprake van een revolutie. Wat er gebeurt is wel meer dan ‘gewoon’ een verandering. Een incrementele revolutie. Als ondernemer moet je mee-ondernemen en op de veranderingen inspelen.

Dank je wel voor het lezen van dit Blog-artikel. Volgende keer bestel je me gewoon als hologram op je bureau.

ScaleUp Company