Inclusief ondernemen en A-spelers

Inclusief ondernemen geeft iedereen een kans op de arbeidsmarkt. Het is een maatschappelijke en sociale trend. Maar zit je daar als ondernemer en werkgever wel op te wachten? En kunnen kwetsbare medewerkers wel ooit A-speler worden?

Inclusief ondernemen: werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als ondernemer ga je hiermee om met verschillen tussen mensen en benut je de meerwaarde van diversiteit in je bedrijf (bron: denormaalstezaak.nl)

Inclusief ondernemen helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Denk hierbij aan mensen met een handicap, mensen met autisme maar ook ex-gedetineerden en 50plussers, jongeren zonder diploma en mensen met een kankerverleden. Het helpt een kwetsbare doelgroep van potentiële arbeidskrachten aan een baan. Om veel redenen een loffelijk streven. Mede door diverse financiële stimulansen zijn ondernemers enthousiast en vragen zich af: “Kunnen die medewerkers wel een A-speler worden?”.

Alles begint met de cultuur. Inclusief ondernemen vindt een goede voedingsbodem in de cultuur van een bedrijf. De drijfveer voor inclusief ondernemen gaan natuurlijk verder dan de beschikbare financiële stimulansen. Het begint met een cultuur waarin maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plaats krijgt. Niet alleen in mooie woorden, vooral in echt gedrag. De redenen waarom een bedrijf inclusief gaat ondernemen zijn heel divers. Borging in de cultuur van het bedrijf is cruciaal voor succes. Maar hoe zit het dan met we kwetsbare medewerkers zelf?

Iedereen kan altijd een A-speler zijn. Een A-speler past a) perfect in de cultuur en b) levert een kwantitatieve positieve bijdrage. Lees er meer over in A-spelers maken verschil. Cultuur gaat over de houding en het gedrag wat past bij een bedrijf. Iedere medewerker moet binnen die cultuur passen. Daarop kun je je geen uitzonderingen permitteren. Wel of niet een topspeler, een vakman, kwetsbare medewerker of stagiair: geen concessies op cultuurfit. Wees gerust: iemand die niet binnen je bedrijf past, past vast wel binnen een ander bedrijf. Maar hoe zit het met de productiviteit?

De productiviteit beschrijft de kwantitatieve bijdrage van een medewerker. Om die te bepalen moet de medewerker de juiste competenties hebben. De productiviteit en competenties beschrijf je in een scorecard (lees meer: scorecards voor medewerkers). Die kwantitatieve norm en de competenties kunnen natuurlijk voor een medewerker met een arbeidsbeperking anders zijn. Of omgekeerd: een collectieve norm kan een individuele norm worden zonder dat hieruit een voorkeurssitiuatie ontstaat.

Een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Ik werkte veel met programmeurs en daaronder zaten ook programmeurs met autisme. De norm was dat een programmeur 22 storypoints per sprint opleverde. Voor een programmeur met autisme hadden we een lagere norm: 15. Het waren wel minder storypoints, maar specifiek voor supercomplexe problemen waren programmeurs met autisme enorm waardevol.

Een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een A-speler zijn. De cultuurfit passen we niet aan. De productiviteitsnorm misschien wel. Voor een kwetsbare medewerker kan een andere productiviteitsnorm gelden, maar dat hoeft helemaal niet. Voor kwetsbare deelnemers kunnen dezelfde productiviteitsnormen gelden.

Moet iedereen wel A-speler zijn? De best practise is dat in een groeiend bedrijf 80% A-spelers en 20% B-spelers optimaal is. Waarbij de B-spelers de potentie hebben om door te groeien naar A-speler en dat ook doen. Nieuwe medewerkers vullen dan het contigent B-spelers weer aan.

Maar moet elke B-speler wel doorgroeien naar een A-speler? Kan dat eigenlijk wel met kwetsbare medewerkers? Het is een terechte vraag en een ethisch dilemma. De visie van het bedrijf gegrond in de cultuur geeft hierop antwoord.

Inclusief ondernemen en Scaling Up versterken elkaar. Scaling Up is het besturingssysteem van een groeiende organisatie. Het biedt een proces om te groeien. Inclusief ondernemen is daarbij een belangrijk thema dat goed in dit groeiproces past. Op dit moment werken we met Black Bear Carbon Black samen om inclusief ondernemen en Scaling Up elkaar te laten versterken.

Iedereen een A-speler: ongeacht waar je vandaan komt.

ScaleUp Company