In babystapjes rocks realiseren

“Hebben we alles gehad?”. “Iedereen heeft zijn rocks helder?”. De manager keek vragend rond. “Glashelder”, riepen alle medewerkers in koor. Mooi! Een kwartaal later is er niet veel terecht gekomen. Hoe help je je medewerkers hun rocks realiseren?

Rocks
Rocks zijn de kwartaaldoelen die het bedrijf, je team en jezelf stellen. Het zijn prioriteiten, die focus geven wat er dit kwartaal op het programma staat. Omdat rocks vooral gaan over verbetering van de huidige business, geven de medewerkers vaak te weinig aandacht aan de rocks. “Werken in het bedrijf” gaat voor op “werken aan het bedrijf”. Rocks worden een sluitpost in aandacht. Er zijn medewerkers die hun rocks nooit halen. Maar geldt dat voor iedereen?

A-spelers
A-spelers realiseren hun rocks. Zij kennen prioriteiten, hebben de vaardigheden in huis voor time management en snappen het verschil tussen “werken in” en “werken aan”. Laat de A-spelers maar schuiven. Je kunt ze rustig een kwartaal met rust laten en je dan laten verrassen hoe zij hun rocks hebben gerealiseerd. Genieten!

Maar dat werkt niet bij iedereen. Sommige mensen hebben rocks niet af. Lopen vast en melden zich niet in. Zij verrassen je óók aan het einde van het kwartaal, maar nu negatief. Er is niets gebeurd, te weinig gebeurd of er staat iets dat half-af is en nog verkeerd ook.

Hoe ga je daarmee om? Wat doe je dan?

13 kleine stapjes
Als je elke week iets aan je rock doet, dan wordt de rock behapbaar. Elke week een klein stapje, een kleine activiteit. Als mijn rock is dat ik dit kwartaal de bedrijfs-BLOG gereed wil hebben, dan zou de eerste week mijn activiteit “een lijst van mogelijke leveranciers opstellen” kunnen zijn. Een kleine, overzichtelijke activiteit die o zo belangrijk is. Want het is een stap naar een groter doel. En ik nu tegen iets aanloop, kan ik nog bijsturen.

Bijhouden maakt inzichtelijk
De kleine stapjes inzichtelijk maken werkt verhelderend. Dat kan eenvoudig in een Excel-spreadsheet. Onder de beschrijving van de rock komen 13 lege regels met het weeknummer. Aan het begin van de week schrijf je daarin de activiteit die je gaat doen. Aan het einde van de week geef je die regel een kleur. Groen als je de activiteit succesvol hebt uitgevoerd. Rood als dat niet het geval was. Blauw als je ziek of met vakantie was.

Dit doe je voor al je 3-5 rocks voor dit kwartaal.

Daarmee maak je de voortgang inzichtelijk. Maar wat doe je als de wekelijkse stapjes te klein of juist te groot zijn?

Leren van de voortgang
Door het inzichtelijk te maken kan de medewerker zelf leren. Te kleine stapjes betekent dat hij halverwege het kwartaal er achter komt dat hij de rock niet gaat halen. Een prima moment om zich in te melden. Te grote stappen betekent misschien dat hij zijn rock halverwege al klaar heeft. Wat kunnen we daarvan leren? Misschien dat de rock ‘te klein’ was.

Medewerkers helpen
Niet alle medewerkers zijn A-spelers. Als manager kun je dan je medewerker helpen door aan het begin van elke week te vragen naar de activiteiten voor de rocks. Aan het einde van de week hoor ik je dan hoe dat gegaan is. Daarmee neemt de medewerker verantwoordelijkheid voor de inhoud (welke activiteiten hij die week gaat doen). De manager helpt met proces en ritme. Daarmee komen er meer regels op groen en groeit de medewerker. En realiseert zijn rocks!

Little Victories lead to Great Success!

ScaleUp Company