Iedereen op dezelfde pagina

Alle neuzen de goede kant op. Iedereen op dezelfde pagina. Veel ondernemers hebben dit verlangen. De One Page Strategic Plan van de Rockefeller Habits helpt hiermee. Maar heeft dan iedereen toch zijn eigen plan?

One Page Strategic Plan
Het One Page Strategic Plan is een krachtige tool uit de Rockefeller Habits. Op één A4tje staat het hele bedrijfsplan. Van kernwaarden, reden van bestaan, de BHAG, de klanten, merkbeloften en het kwartaalthema met bijbehorende doelen. Alles staat er op om alle neuzen dezelfde richting uit te krijgen. En dat is precies het doel van de One Page Strategic Plan. Alleen die meest rechtse kolom, dat is de individuele kolom. Voor medewerker, manager of directeur (of ondernemer). Hoe werkt dat precies?

De bedrijfskant
Elk kwartaal maakt een bedrijf een nieuwe versie van de One Page Strategic Plan. De volgende onderwerpen staan daar op:

 • de kernwaarden. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de kerncompetenties. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de reden van bestaan. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de economische motor (profit / x). Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de BHAG. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de 3-5 activiteiten die je goed moet doen om de kernwaarden, kerncompetenties, reden van bestaan en de BHAG te ‘leven’. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de zandbak (product/marktcombinaties). Staat vast gedurende 2-3 jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de merkbelofte met bijbehorend getal. Kan elk jaar veranderen, maar verandert soms eens in de 2-3 jaar.
 • de 3-5 kernactiviteiten die gelden voor 3-5 jaar. Kan elk jaar veranderen, maar verandert soms eens in de 2-3 jaar.
 • de SWOT-analyse. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de twee drivers proces en mensen. Staat vast gedurende jaren, eventuele aanpassingen voer je eens per jaar door.
 • de jaardoelen met kerninitiatieven en de kritische jaargetallen. Kan elk kwartaal veranderen, maar verandert natuurlijk in ieder geval eens per jaar.
 • het kwartaalthema. Verandert vanzelfsprekend elk kwartaal.
 • de 3-5 kwartaalrocks. Verandert vanzelfsprekend elk kwartaal.
 • de kritische kwartaalgetallen. Verandert vanzelfsprekend elk kwartaal.
 • het scoreboard. Verandert vanzelfsprekend elk kwartaal.
 • de beloning. Verandert vanzelfsprekend elk kwartaal.

En dan blijft er één kolom over. De meest rechtse. Wat doe je daar mee?

De individuele kant
De meest rechtse kolom van de One Page Strategic Plan is voor de individuele medewerker. Die kolom heet ‘uw verantwoordelijkheden’. Daarin staan ‘maar’ drie onderwerpen:

 • je persoonlijke KPI’s. Wat zijn de belangrijkste drie getallen die jouw bijdrage dit kwartaal beschrijven en welk doel hoort daarbij?
 • je 3-5 kwartaalrocks, kwartaalprioriteiten.
 • je twee kritische getallen.

De individuele kwartaalrocks moeten natuurlijk bijdragen aan de kwartaalrocks van het bedrijf. Als manager kan het zelfs zijn dat een kwartaalrock van het bedrijf in feite één van jouw inidviduele kwartaalrocks is. Maar dat hoeft niet. Het belangrijkste is dat je met je indiviuele kolom bijdraagt aan de rest van de One Page Strategic Plan. Maar werk je daar nu in de praktijk mee?

Praktische uitvoering
In de praktijk zien we verschillende uitwerkingsvormen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de One Page Strategic Plan vooringevuld met de bedrijfskant afdrukken in veelvoud (zoveel als er medewerkers zijn). Iedereen vult zijn persoonlijke kolom zelf met pen in.
 • de One Page Strategic Plan vooringevuld met de bedrijfskant rondsturen en de medewerkers zelf vragen dit aan te vullen met hun persoonlijke kolom.
 • een mooi boekje maken van de One Page Strategic Plan waar de medewerker zelf handmatig zijn persoonlijke kolom in kan vullen

Dus iedereen heeft z’n eigen One Page Strategic Plan en die is voor iedereen voor 90% hetzelfde. Wat verschilt is je persoonlijke kolom, waarmee je dit kwartaal bijdraagt aan de prioriteiten van het bedrijf.

Bewaren

ScaleUp Company