Hoera! De wereld draait door!

Hoera De wereld draait door!

Er gebeurt nogal wat in de wereld. Zowel op macroniveau als mesoniveau. De milieucrisis, de voedselcrisis, de klimaatcrisis, de economische crisis, de Mexicaanse griep die in aantocht is. De technologische ontwikkeling die steeds sneller lijkt te gaan. Deze ontwikkelingen zijn zo mondiaal en diepgaand dat het ook klantenland op haar grondvesten doet schudden. Help! Alles is dol. De wereld draait door!

Er verandert veel:

 • informatie altijd en overal: internet en mobiele technologie maakt dat iedereen altijd en overal informatie ontvangt
 • macht is verschoven van producent naar klant:
 • verhoudingen groeien scheef: Shell heeft in 2008 meer omzet gemaakt dan het bruto nationaal product van Noorwegen (toch niet een arm land). Ofwel net zoveel als de 84 armste landen van de wereld. Dus één organisatie produceert net zoveel als 84 landen…
 • vrije kennisdeling: kennis produceer je maar kun je niet opslaan. Wel delen. Economisch interessant omdat je met weinig investering veel kunt verdienen. Economisch bedreigend omdat kopieëren eenvoudiger is dan ooit.
 • enorme snelheid: de snelheid waarmee vertrouwde verhoudingen op z’n kop worden gezet neemt enorm toe. Jarenlang waren Nokia, Ericsson en Siemens de bepalende spelers op de markt van mobiele telefoons, Apple heeft met z’n in een paar jaar tijd die markt volledig anders gedefinieerd

En wat betekent dit:

 • mensen kunnen niet met de overvloed aan informatie omgaan: hun aandacht zal verder versplinteren en mensen lopen over
 • het vasthouden van aandacht van de klant is is de belangrijkste vraag voor organisaties
 • de koop-verkooprelatie verandert van transactiegericht naar relatiegericht
 • de verkoper verandert: de waarden en normen van de verkoper veranderen structureel van (product) verkopen naar de klant helpen aankopen
 • de kunst van het kiezen is belangrijker dan ooit. Schaarste aan middelen en overvloed aan informatie maakt creativiteit koppelen aan executie bepalend voor succes. Creativiteit en executie koppelen doe je door te kiezen.
 • nieuwe waarden en normen: organisaties die inspelen op eenvoud, openheid, inzicht in de bedrijfsvoering en voortdurende verantwoording zullen een voorsprong opbouwen
 • toegevoegde waarde wordt steeds abstracter (en dus lastiger te verkopen): producten worden diensten en de toegevoegde waarde wordt steeds bepaald in de beleving van de klant, niet door de producent
 • de waarde van tijd en aandacht: tijd wordt belangrijker dan geld. Met de virtualisatie van geld en de toename van informatie zijn geld en informatie in overvloed beschikbaar. We hebben tijd (nog?) niet kunnen virtualiseren. Daarmee zijn tijd en (als gevolg daarvan) aandacht schaars.

De koop-verkoop relatie verandert fundamenteel. Is dit erg? Nee! Transformaties zijn van alle tijden. Wel betekent dit nieuwe tijden, nieuwe kansen, nieuwe spelregels. Organisaties en medewerkers die zich aan kunnen passen overleven.

Hoera! De wereld draait door!

ScaleUp Company