Hoe versterk je professional power?

Personal Power. Je krijgt veel gedaan. Toch loop je tegen een glazen plafond aan. Jouw impact beperkt zich tot de mensen waarmee je contact hebt. Harder werken leidt tot contact met meer mensen, maar er is een grens. Je komt een forse stap verder als je je persoonlijke kracht kunt versterken met professionele kracht.

Personal Power

Persoonlijke kracht is de Personal Power die een individu in flow ontwikkelt. We kennen het allemaal, van onszelf en van anderen. We zijn ergens superenthousiast over en megabetrokken, we kunnen de wereld aan en we gaan elke uitdaging aan die we tegenkomen. Personal Power is prachtig om te zien èn te ervaren, is aantrekkelijk en aanstekelijk. Personal Power is het mobiliseren van je eigen energie. Personal Power gaat over passie, drive, kracht, leiderschap, overtuigen, idealisme. Over ergens voor gaan staan en je daarvoor helemaal geven.

Professional Power

Professionele kracht is de Professional Power die iemand ontwikkelt om zijn personal power een grotere impact te laten hebben. Daarvoor heb je discipline nodig en de juiste mensen, systemen en structuur om je heen om iets te bouwen. Iets te bouwen is dat groter is dan jezelf en uit zichzelf levensvatbaar is. Want hoe mooi is het als iets levensvatbaar uit zichzelf is? Professional Power is het mobiliseren van energie van anderen.

Professional Power gaat onder andere over structuur, over management, over discipline, over aanpassen aan de ander, maar ook over schaalbaarheid, presteren en resultaten realiseren. Professional Power versterkt Personal Power.

Evenwicht

Personal Power en Professional Power versterken elkaar als er evenwicht is. Als passie en prestatie in evenwicht zijn.

Als professional power overheerst, dan zal drive en passie onvoldoende tot zijn recht komen. Gevolg is dat er wel resultaat op korte termijn is, maar dat dit niet duurzaam is. Op langere termijn neemt de prestatie af. Mensen met je werkt haken af.

Als er teveel Personal Power is, dan zijn er zeker resultaten. Maar… alleen op beperkte schaal. Personal Power gaat zover als de persoon reikt. Uitputting en teleurstelling dreigt, omdat niet je niet de snelheid en intensiteit bereikt die je wenst. Jij haakt zelf af.

Personal Power en Professional Power gaat vooral over commercieel idealisme. Personal Power is de persoonlijke kracht die iets in beweging zet, een verandering initieert om de regels van het spel te veranderen. Professional Power is de kracht die de Personal Power versterkt. In de zakelijke context van commercieel idealisme betekent Personal Power specialiseren en Professional Power vermarketen. Spread the right word in the right way!

Breng Personal Power en Professional Power in evenwicht en maak de wereld een prettige plek om te zijn, voor jezelf en voor anderen.

PS In het oorspronkelijke artikel van 12 januari 2012 sprak ik over balans. Ik kom nu tot inzicht dat het niet om balans gaat, maar om evenwicht. Balans wil zeggen dat de ene kant omhoog gaat ten koste van de andere kant. De uitdaging is om beide kanten op evenwichtige wijze op te tillen. (31 maart 2013)

ScaleUp Company