Het telefonisch interview

Medewerkers werven doe je zorgvuldig. En stap voor stap. Een kort telefonisch interview levert veel informatie op. Dit is de vijfde stap in het Topgrading proces.

Je hebt een stapeltje CV’s van potentiële A-spelers. Althans, zo lijkt het. Wat is de volgende stap? Je spreekt een kort telefonisch interview af. Een eerste kwalificatie.

Het telefonisch interview duurt maximaal 45 minuten. Open met de verwachtingen, het doel en proces van het telefoongesprek. De eerste 30 minuten vraag jij. De laatste 15 minuten kan de kandidaat vragen stellen. Na afloop vul je je eerste indrukken op het Career History Form in. In potlood. Want het is een eerste indruk. Je kunt het later altijd aanpassen na het persoonlijke interview. Maar welke vragen stel je nu in die 30 minuten?

Vijf belangrijke vragen om te stellen:

  1. Wat zijn je carrieredoelen? Welke doelen stel jij voor je carriere? Wat wil je uiteindelijk bereiken? Waar ben je op weg naar toe?
  2. Waar ben je erg goed in in je vak? Vraag door.
  3. Waar ben je niet zo goed in in je vak? Of wat vindt je minder leuk om te doen? Schroom niet om hier de TORC te gebruiken. TORC staat voor de Threat of Reference Check. Ofwel de aankondiging dat je later referenties zult benaderen. Dat voorkomt dat medewerkers algemene antwoorden geven. “Oh, weet je, ik ben zó perfectionistisch”.
  4. Wie waren de laatste vijf leidinggevenden? En hoe beoordeelden die de kandidaat destijds? Dit is een optionele vraag. Je stelt deze alleen als je goed rapport hebt met de kandidaat. Je vraagt naar de namen van die leidinggevenden en hoe je die spelt.
  5. Waarom ga je/ging je weg? Wat zijn de redenen waarom je een positie verliet? Was het uit je eigen vrije wil? Werd je ontslagen? Vraag vooral door als het “na wederzijds goedvinden is”.

Hoeveel emotie mag je laten zien tijdens dit telefonisch interview? Hier mag je veel positieve energie laten zien, veel prijzen, vertellen dat we dat hier nodig hebben. De toon van het telefonisch interview is anders dan van het grote gestructureerde chronologische interview. Daarin toon je je emotie licht positief en erg gelijkmatig. Ook als de kandidaat vreemde of opvallende feiten vertelt, blijf je neutraal.

Succesvolle uitkomst van het telefonisch interview is dat je met weinig tijd beter weet of iemand een A-speler is. Of hij of zij dat werkelijk is, weet je pas na het persoonlijke interview. Keer op keer merk ik dat het telefonisch interview prima werkt. Het scheelt mij tijd. Ongeveer een derde nodig ik niet uit. Met diegenen die ik wel uitnodig kunnen we in het persoonlijk gesprek sneller contact maken. Want er is al contact!

ScaleUp Company