Het SMaC Recept

Great By Choice. Jim Collins. Na eerdere baanbrekende boeken heeft Jim Collins recentelijk Great By Choice uitgebracht. Collins introduceert nieuwe concepten. Waaronder het SMaC Recept. Wat is dat en wat kun je ermee in je eigen bedrijf?

Great By Choice
Het nieuwste boek van Jim Collins is opnieuw baanbrekend. In zijn vorige boeken “Build to Last”, “Good to Great’ en “How the mighty fall” introduceerde Collins baanbrekende concepten. BHAG, Hedgehog, Level 5 Leadership en meer. Het bijzondere aan dit vierde boek is dat Collins weer nieuwe concepten introduceert zonder de oude concepten te herhalen. Wederom baanbrekende en vooral pratische concepten. Zoals het SMaC Recept.

SMaC Recipe
Collins bestudeerde vele bedrijven en ontdekte dat de meest succesvolle zichzelf beperkingen opleggen. Die beperkingen liggen in een aantal regels. Het SMaC Recept is een aantal (8-12) uitvoerprincipes die langere tijd (bv 10 jaar en langer) van toepassing zijn en waarmee de organisatie zichzelf beperkingen (=focus) op legt. SMaC staat voor Specific, Methodical and Consistent. Het is een succesformule die herhaalbaar is en consistent is. De SMaC Recipe voer je uit met fanatieke discipline.

Als voorbeeld een deel van de SMaC Recipe van het Amerikaanse SoutWest Airlines, die Collins verder in zijn boek uitwerkt:

  1. we zijn en blijven een luchtvaarmaatschappij voor de korte afstand, max. vluchten van 2 uur
  2. we vliegen alleen met Boeing 737’s
  3. ‘Wheels up’, de vliegtuigen moeten zoveel mogelijk vliegen, elke minuut telt.
  4. De passagier is nr. 1. We doen geen vracht, behalve kleine pakketjes met hoge winst en lage handlingskosten.
  5. Altijd lage prijzen en veel vluchten.
  6. We gaan geen voedsel serveren.
  7. Geen gecombineerde tickets met andere luchtvaartmaatschappijen, teveel werk, te hoge kosten.
  8. Texas is prioriteit nummer 1.
  9. Service en fun voor onze medewerkers.
  10. Houdt het simpel (met voorbeelden in het boek).

Klinkt eenvoudig toch? Ik zie de kracht van de beperking. Maar welke beperkingen zullen wij nu eens opleggen aan onze organisatie?

Combinatie met Rockefeller Habits
Het SMaC Recept past prima bij de Rockefeller Habits. Het zit als het ware tussen strategie en executie ingeklemd. Als je de BHAG van je organisatie kent, dan is daarna alles gefocust op het realiseren van die BHAG. De principes van het SMaC Recept helpen daarbij enorm. Het geeft focus en duidelijkheid die je kunt communiceren.

SMaC in de praktijk
In een aantal situaties hebben we nu het SMaC Recept uitgewerkt. Dat leverde in alle gevallen veel gespreksstof en vaak discussie op. Regels die inperken zijn soms moeilijk vast te leggen. Aan de andere kant ontdekten we ook dat we veel energie los konden maken. Zeker als dat regels waren die de organisatie toch al hanteerde, maar niet expliciet. Het expliciet maken werkte verhelderend.

Wat denk je bijvoorbeeld van “wij werken alleen met mensen die de noodzaak, de wil en de kracht hebben om een onderneming te veranderen”?

Of “wij doen alleen zelf waar we waarde toevoegen; de rest besteden we uit of verwijzen we naar anderen”?

Wat zou jouw SMaC Recept zijn?

ScaleUp Company