Jaag groei aan met het groeivliegwiel

Met Scaling Up kan je bedrijf gezond groeien. Daarvoor heb je vier besluiten om te nemen. Welke vier besluiten zijn dat? Hoe kom je achter hoe kunt verbeteren? Wat heeft nú aandacht?

Scaling Up gaat over de vier besluiten: mensen, strategie, uitvoering en cash. De vier besluiten bestrijken alle facetten van een bedrijf. Het viertal staat in een specifieke volgorde en hebben onderling met elkaar te maken. Als je deze samenhang ziet en gebruikt, dan kun je het gebruiken als een vliegwiel voor groei en bloei. Je kunt het ook gebruiken om problemen aan te pakken.

Vier besluiten voor groei

Dit zijn de vier besluiten om te nemen:

  • mensen: de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment. Met als resultaat een harmonieuze cultuur met accountability. Het begint met mensen!
  • strategie: de juiste dingen doen, nu en in de toekomst. Zinvolle en duurzame inkomstenstromen definiëren en de organisatie inleiden. Kansen spotten en verzilveren. Resultaat is een onderscheidende en gedragen strategie.
  • uitvoering: de dingen juist doen. Ofwel uitvoeren zonder drama en fouten. Met als gevolg: de beste winstgevendheid in je branche. Niet alleen omdat winst belangrijk is. Maar ook omdat het een graadmeter is hoe goed het bedrijf uitvoering doet.
  • cash(flow): het gevolg van de juiste invulling van mensen, strategie en uitvoering. Cash is de zuurstof van groei. Zonder cash is het game over. Met beperkte cash kan de organisatie niet goed groeien, omdat je niet de goede beslissingen kunt nemen.

Maar hoe weet je nu welk besluit op dit moment aandacht nodig heeft? Daarvoor stel je jezelf één vraag per besluit. De kernvraag. De kernvragen per besluit zijn:

  • voor mensen: “zou je vandaag met enthousiasme iedereen weer opnieuw aannemen?”.
  • voor strategie: “kan iedereen in je bedrijf de strategie in één en dezelfde zin zeggen?”
  • voor uitvoering: “heb je de beste winstgevendheid in de branche?” of voor startups: “hoeveel maanden achtereen heb je het omzet- en winstbudget behaald of overtroffen?”
  • voor cash(flow): “hoeveel besluiten die je moest nemen de afgelopen drie maanden heb je niet of niet goed kunnen nemen doordat er te weinig cash of cashflow was?”

Groeiproblemen oplossen

Alle vier besluiten hangen natuurlijk steeds van elkaar af. Bij groei is er altijd wel een besluit dat op dit moment meer aandacht nodig heeft. Als je daar meters op maakt, dan vraagt direct een ander besluit weer aandacht. Wat opvalt is dat de oplossing van problemen nooit in hetzelfde besluit zitten, maar altijd in één besluit daarvoor. Hoe werkt dat precies?

Voorbeelden

Stel: je bedrijf heeft veel problemen in de uitvoering. Projecten lopen uit, klanten klagen, foutieve zendingen naar klanten, leads die niet worden opgevolgd. Herkenbaar? De eerste reflex is méér structuur: processen aanscherpen, systemen vernieuwen en misschien wel tijdsregistratie invoeren. In bijna alle gevallen komen problemen in de uitvoering door onvolledige besluiten in strategie. Misschien haalt je team projecten binnen die eigenlijk nét niet passen bij wat je in de strategie hebt bepaald. Bijvoorbeeld: je speelveld is Nederland en om allerlei goede (of minder goede) redenen haalt je team een deal in Vlaamstalig België binnen. “Kan toch niet moeilijk zijn?”. In de praktijk valt dat vaak enorm tegen met gedoe in de uitvoering tot gevolg.

Nog een voorbeeld. Je hebt probleem bij het besluit mensen. Niet iedereen is de goede persoon op de goede plek. Het kost cash om mensen bij te scholen of te vervangen. Maar als je onvoldoende cash hebt…

Het groeivliegwiel geeft inzicht in de vier besluiten die je als bedrijf steeds moet nemen en aanscherpen. Als je dat goed en snel doet, dan groeit en bloeit je bedrijf.

ScaleUp Company