Heeft u ook geen social media strategie?

50% van de bedrijven heeft geen social media strategie. Althans in Amerika. Dit blijkt uit onderzoek en er is geen reden om aan te nemen dat bedrijven in Nederland strategischer met social media omgaan. Waarom is het eigenlijk lastig om een social media strategie te ontwikkelen en wat zijn de consequenties als u het niet doet?

Social Media Strategie
Voor elke activiteit die substantiële investering in tijd, geld of middelen (zoals menskracht) vergt is een plan cruciaal. Dat geldt ook voor social media. Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter geschaard (uit Wikipedia).

Het goed inzetten van social media vergt een strategisch kader. Een strategisch kader ontstaat door lange termijn doelen te formuleren. Wat wil het bedrijf bereiken met social media? Gaat het om het werven van nieuwe klanten of juist retentie van klanten? Of het voorzien van informatie aan de doelgroep of juist in dialoog treden met uw doelgroep.

Redenen waarom een strategie ontbreekt
Er zijn een aantal redenen waarom wij merken dat een social media strategie ontbreekt:

 • ontbreken van leiderschap: iemand die de ‘kar’ trekt door een visie te formuleren. Dat kan de CEO of directeur zijn, maar kan ook prima iemand anders zijn.
 • onvoldoende kennis van internet en social media tools maar erger nog: van de eigen doelgroep en de behoeften van die doelgroep.
 • lage toegankelijkheid van individuele tools: een gratis account voor bijvoorbeeld twitter is zo maar aangemaakt, maar dan…

Waarom social media een strategie vereist
Er zijn twee belangrijke redenen waarom social media een strategie vereist:

 1. het gaat om contacten met klanten: uw doelgroep ziet wat u doet op social media
 2. het vergt tijd een aandacht om de positieve effecten van social media te oogsten

Zonder strategie verzandt het al snel in een aantal onsamenhangende en goedbedoelde pogingen om iets te bereiken.

De consequenties van geen strategie
Succesvol gebruiken van social media vergt een gestructureerde aanpak op lange termijn. Social media vergt

Het ad-hoc werken met social media, zonder dat daar een plan aan ten grondslag, heeft serieuze negatieve consequenties:

 • verspilling van middelen: medewerkers die tijd besteden leidt tot een enorme kostenpost. Het 1 dag per week bijhouden van een social media kost al snel meer dan 10.000 euro op jaarbasis.
 • ad-hoc beslissingen: “de concurrent zit op twitter, dus wij moeten ook snel een twitter account”. Ad-hoc beslissingen leiden zelden tot effectieve stappen, te meer omdat social media vereist dat je er regelmatig aandacht aan geeft.
 • reputatieschade: het niet doorzetten van social media leidt tot reputatieschade, bijvoorbeeld door een BLOG waar het laatste bericht van zes maanden geleden is of een twitteraccount die ‘dood’ is.

Het opzetten van een social media strategie
Om met een eerste strategie te beginnen is het goed om de volgende drie stappen te doorlopen:

 1. ken uw doelgroep: wie is uw kernklant en welke behoeften heeft hij of zij?
 2. bepaal de doelen met social media: wat wilt u bereiken? Reputatie, leads, dialoog?
 3. maak een plan en tijdsplanning: wat gaat u wanneer doen.

Het opzetten van een social media strategie is cruciaal omdat het helderheid schept in de dagdagelijkse besluiten die genomen moeten worden èn omdat het energie geeft!

De eenvoudigste social media strategie
“Wij doen niet aan social media en overwegen volgend jaar deze beslissing weer”. Dit is de eenvoudigste strategie. Of het de juiste is? Dat hangt van u af. Of eigenlijk van uw doelgroep. In ieder geval is elke strategie beter dan geen strategie.

ScaleUp Company