Heeft u deze nieuwe competenties ontwikkeld?

In het FD van vandaag staat het artikel “Ambitie leuk, fijn leven beter”. Een onderzoek dat de competenties van (top)management nu en morgen beschrijft. En daar zit nogal een verschil in, kijk maar:

Voor de huidige managers
Voor de managers van morgen
autoriteit (3,83) communicatief vaardig (4,67)
maatschappelijk bewust (3,72) besluit- en slagvaardig (4,66)
analytisch (3,65) zelfkritisch (4,40)

De getalletjes achter de competentie geven het belang aan. Het maximum is 5 voor superbelangrijk.

Dat is wat je noemt een paradigmaverschuiving.

En hoe is dit nu voor verkopers? Dit geldt ook voor verkopers en iederen die met klanten te maken heeft. Deze verschuiving heeft parallellen met de verschuiving van aanbieder naar klant, van productgericht naar oplossingsgericht, van ‘zenden’ naar ‘samenwerken’.

ScaleUp Company