100% GroeiVermogen? Zet in op zelfsturing!

Groei zit in het DNA van je organisatie. Maar er is nog veel te winnen en daar is je team bij betrokken. Top-down besturing is bij Gen Y een verhaal uit het verleden. Als ondernemer overweeg je nieuw terrein te betreden of het oude eens flink op te schudden.

Maar het is ook spannend, verhalen uit de praktijk leren dat bij het invoeren van zelfsturende teams allerlei problemen ontstaan.

Ben je klaar voor om echt te groeien?
Hier begin je met zelfsturing als groei je doel is:

1. I DO

Het begint met wil. Staat iedereen er open voor en zijn teams gemotiveerd? Maar ook, ben jij als ondernemer in staat om los te laten? Dat loslaten gaat in combinatie met het maken van afspraken over de concrete output en doelstellingen die van het team worden verwacht en over beslissingsbevoegdheid.

2. Back to the Basics

Het begint met bouwen en verbinden tijdens de inrichtingsfase. Je wilt werken aan continue verantwoordelijke basisteams. Welke natuurlijke samenwerkingsvormen zijn er al, wie zoekt elkaar op? Is een tegenpool een mooie toevoeging aan een team? Wat betekent een hecht(er) team voor je medewerkers en welke ‘trots’ ten aanzien van het vak heerst er? De Base teams zijn je Scale Up engine!

3. Proeftuinen en afkijken

Start small and specific. Het moge duidelijk zijn; referentiekaders zijn handig! Ga met een Base team kijken hoe anderen het hebben aangepakt en leer van hun ervaringen. Natuurlijk, dat scheelt vallen en opstaan. Maar des temeer het delen van ervaringen heeft grote impact op de motivatie.

Proeftuinen heeft ook een tweede betekenis, breek die grote droom op in hapklare Agile brokken. Zorg dat teams kunnen leren van fouten en successen. Door razendsnelle kleine projecten op te leveren wordt de marktvraag zichtbaar en bloeit talent op.

4. Create Horse Power

Het is handig zicht te krijgen op wie de trekkers zijn binnen een team. Wat kunnen zij precies aan en welke verantwoordelijkheid nemen en krijgen ze? De taakverzwaring moet op een natuurlijke manier aansluiten bij de motor zodat acceleratie makkelijk gaat.

5. Start – Solve

Los meningsverschillen en sluimerende conflicten zo snel mogelijk op. Werkt iets niet, maak het onmiddellijk bespreekbaar en gebruik die spanning om te groeien. Durf ook iets niet te doen. Gericht keuzes maken zorgt voor snelle én gezonde groei.

6. Healthy Rhythm

Zorg voor een startsein voor de nieuwe samenwerkingsvorm en bouw met regelmaat de viering van (de eerste) successen in. Zorg dat communiceren, vergaderen, samenwerken en aanspreken in een vast ritme worden verankerd.

7. Slimme snelheid

Teams moeten de ruimte hebben tempo te maken dat past binnen hun capaciteit. Door uit te vinden hoe ze het beste systemisch samenwerken zal precies de goede snelheid ontstaan.

Groei? Gedeeld leiderschap!
Door fluïde rollen en verantwoordelijkheden ontstaat binding en betrokkenheid op basis van capaciteit. De handelingsruimte van zelfsturende teams is groot en dat vergt oefening. Als ondernemer start zelfsturing met een sterke visie op groei om zo anderen mee te laten groeien. Voor zichzelf en voor het bedrijf.

ScaleUp Company