Groeien is uit – lang leve groei!

Torenhoge omzetten. Nog spectaculairdere winsten. De bomen en bonussen groeiden tot de hemel. Tot de crisis een einde maakte aan dit groeisprookje. Dus nu niet meer groeien?

Economische groei
De economische groei was spectaculair. Sinds de tweede wereldoorlog kennen we een enorme toename van welvaart en welzijn. Vanaf de negentiger jaren van de vorige eeuw spoot het geld door het plafond van veel bedrijven. Bedrijven werkten primair voor aandeelhouders en niet voor klanten. Aandeelhouders beloonden bestuurders vorstelijk die financiële doelstellingen haalden. Particulieren leenden geld voor huizen en aandelen. Ladingen met olie werden tussen het Middenoosten en Nederland zeven keer verhandeld. Het werd duurder maar niet meer waardevol. Speculeren met geld en aandelen werd een sport. Het leek niet op te kunnen. En toch is dat nu het geval. Wat ging er mis?

Ongebalanceerd
De groei van de afgelopen tijd was ongebalanceerd. De focus was volledig gericht op financiële resultaten op korte termijn. Kwartaal- en jaardoelen voor omzet en winst waren heilig. Zelfs zo heilig dat bestuurders soms verleid werden tot onethisch handelen. Dat begon met Enron en vele voorbeelden volgden. Medewerkers en klanten werden op grote schaal misleid. Het manipuleren van de LIBOR-rente is daarvan een recent voorbeeld. De kredietcrisis ging naadloos over in de eurocrisis. De vastgoedcrisis is het volgende signaal. Focus op omzet en winst is passé. We bekijken een bedrijf dat groeit met argwaan. Maar klopt dat wel?

Groeien is goed
Groeien is een natuurlijke staat van zijn voor individuen en organisaties. Groeien is veranderen, groeien is leren. Groeien in de natuur is seizoensgebonden. Na een periode van groeien is er een periode van bloeien, een periode van oogsten en een periode van reflecteren. Je kunt groei niet stoppen. Stel je voor. Je kind nu schattig vinden en verbieden het te verder te groeien. Zo werkt dat niet. Ook in bedrijven kun je niet zeggen dat we de komende tien jaar maar even niet groeien. Als groei in een bedrijf zit, komt het er wel uit. De kunst is om de groei mogelijk te maken en goed te begeleiden. Dat doe je niet door alleen te focussen op omzet en winst dit kwartaal. Maar hoe groei je dan wel?

Het nieuwe groeien
Het nieuwe groeien is gebalanceerd groeien. Ontdekken wat het potentieel is van de organisatie. Leren wat er wel werkt en wat er niet werkt. Niet alleen groeien maar ook bloeien. En soms snoeien. In ieder geval belangrijke aspecten in balans houden. Welke aspecten? Onder andere:

  • een inspirerende visie op lange termijn in balans met concrete acties op korte termijn
  • een bijdrage leveren aan een betere wereld op lange termijn en voldoende winst maken op korte termijn
  • betekenis hebben voor de omgeving (klanten, medewerkers, maatschappij) en tegelijkertijd meetbaar zijn in wat je oplevert
  • idealistisch zijn in wat de organisatie brengt en commercieel zijn in de resultaten die de organisatie realiseert

Het oude eenzijdige groeien is uit. Het nieuwe groeien gaat over in balans brengen van zachte zaken met realistische resultaten. Idealisme met commercie. Commercieel Idealisme.

Want groeien gebeurt toch als het erin zit 😉

ScaleUp Company