Freud als verkoper

Wie wil niet de klant enthousiast vertellen hoe geweldig zijn producten en oplossingen wel niet zijn? Wie wil niet de klant zodanig beïnvloeden dat hij uw product koopt in grote hoeveelheden? U bereikt dit met een beproefde en verbluffend eenvoudige techniek van Freud. Lees alles over de kracht van suggesties in dit theoretisch en praktische artikel met een knipoog.

Het bewuste en onderbewuste
Het onderbewuste is krachtig. Iedereen heeft het bewuste en het onderbewuste. In normale koop-verkoopsituaties is het bewuste ‘aan de macht’. Het bewuste is de rationele kant van de zaak die de boel onder controle houdt. Freud vergeleek het bewuste met de ruiter en de het onderbewuste met het paard. Het paard symboliseert de echte kracht, maar de ruiter houdt het in bedwang. In onze huidige maatschappij staat het rationele bewuste centraal. We denken dat het bewuste het meest krachtig is en dat we dat inzetten voor de grote beslissingen die we nemen. Dat is niet zo. Juist het onderbewuste is ècht krachtig!

De kracht van het onderbewuste
De echte kracht van mensen zit in het onderbewuste. In het onderbewuste zit de intuïtie. Het onderbewuste regelt de belangrijkste levensprocessen en zorgt voor creativiteit en probleemoplossing. Zelfs als we denken dat we rationele besluiten nemen, is het eigenlijk het onderbewuste die ons daar bij helpt. Dus wij kunnen klanten beter dienen als we onze boodschappen adresseren aan het onderbewuste. Die boodschappen zijn suggesties.

Krachtige suggesties
Suggesties zijn beweringen uit het omgerijmde. Suggesties gebruikt u vooral als u direct met onderbewuste kunt communiceren. Dat is gelijk de kracht van suggesties. Het onderbewuste neemt deze suggesties aan als ‘waar’. De kritische, controlerende gedachten van de klant vallen weg en alles wat de klant hoort neemt de klant ook voor waar aan.

Voorbeelden van effectieve suggesties:

  • “Hoe meer je koopt, hoe tevredener je wordt”
  • “Hoe duidelijker uw probleem, hoe eenvoudiger onze oplossing”
  • “Hoe sneller je betaalt, hoe beter de relatie”
  • “Hoe meer je betaalt, hoe meer het je zal opleveren”

Suggesties zijn bij voorkeur gegeneraliseerde opdrachten. Want het onderbewuste is wel superkrachtig, maar niet zo kritisch. Maar hoe komt u in contact met het onderbewuste van uw klant en kunt u zo suggesties ‘toedienen’?

Suggesties toedienen aan het onderbewuste
Suggesties kunt u prima gebruiken als de klant daarvoor ontvankelijk is. Dat is op het moment dat de klant in trance is, want dan is het bewuste van de klant even afgeleid. Dat is precies het moment om een suggestie aan het onderbewuste doe te dienen. Een klant is in trance als hij of zij erg ontspannen is. Wellicht kent u de hypnosetruc met het heen-en-weer bewegende horloge. Die werkt. Maar is misschien niet zo praktisch uitvoerbaar. Ziet u zich al zo voor de klant zitten met uw zakhorloge?

Maar het onderbewuste is ook vatbaar voor suggesties als de klant in een forse emotie verkeert. Superboos is. Enorm geschrokken. Een prima moment om hem of haar een suggestie ‘toe te dienen’.

Dus laat de klant vooral enorm schrikken en volg direct op met een briljante suggestie. Want dan is uw succes verzekerd.

“Want hoe beter uw suggestie, hoe groter uw succes!”

ScaleUp Company