Exponential Scaling Up: heb jij een significante strategie?

Een goede strategie is ambitieus, schept duidelijkheid en is aanstekelijk. Een goede strategie is de voorwaarde voor gezonde groei. Maar je wilt meer… je wilt exponentieel groeien. Waaraan moet je strategie dan voldoen? En hoe voer je die vervolgens uit? Lees over de twee ingrediënten voor Exponential Scaling Up.

Exponential Organizations voor connected companies

Exponentieel groeien is in. Enerzijds door succesverhalen als Uber en AirBnB. Anderzijds omdat het tegenwoordig mogelijk is om een groot bedrijf te bouwen zonder alles zelf in bezit te hebben. Deze platformgedachte heeft de toekomst en is mede de kern van Exponential Scaling Up. Uber hoeft zelf geen taxi’s meer te bezitten en AirBnB gebruikt hotelkamers van iemand anders. Salim Ismail schreef er het zeer lezenswaardige boek Exponential Organizations over. Met een goede uitleg waarom Uber en AirBnB zo hard kunnen groeien. Een lekker inspirerend boek, helaas ontbreekt de ‘how to‘ manual. Het geeft wel goede handvatten om een disruptieve strategie neer te zetten.

Significante strategie; visie en gedisciplineerde uitwerking

Veel organisaties willen een bedrijf met betekenisvolle impact neerzetten. Significantie is net zo belangrijk als winst. Een significante strategie verandert de wereld. Of transformeert een branche, zoals Uber fantastisch aantoonde. Disruptief ondernemen is prima, mits je je significante strategie gedisciplineerd uitvoert. Anders verandert een disruptieve droom in een disruptief faillissement. Daarmee creëer je geen significante impact. Dus wat doe je wel?

Scaling Up

De Scaling Up methodiek van Verne Harnish is een methodiek met een brede insteek. Bedrijfsbreed. Het gaat over de vier beslissingen: people, strategy, execution en cash die elke organisatie moet nemen. Beslissingen die je daarna tot uitvoer brengt met drie disciplines: prioriteiten, kengetallen en overlegritme. Scaling Up is een praktische methodiek met een stappenplan, formulieren en tools. Lekker praktisch toepasbaar. Maar hoe kunnen Exponential Organizations en Scaling Up elkaar hier versterken?

Durf groot te dromen en adaptief te ondernemen

Neem de ingrediënten van Exponential Organizations als uitgangspunt voor Scaling Up. Welke? Deze twee ingrediënten zijn daarvan het meest bepalend voor Exponential Scaling Up:

  • de MTP, de Massive Transformation Purpose. Doelgericht en koersvast! Hierin leg je de disruptieve missie en visie van je bedrijf vast. De MTP is de core purpose en BHAG in Scaling Up. De MTP is groter, ambitieuzer, disruptiever. Aanstekelijk en aantrekkelijk. Een prima drijfveer voor een significante strategie.
  • de profit / X. De slimme, economische motor. Bij exponentieel groeien hoort een smart business model met bijbehorende profit / x. Die profit / x vinden is geen sinecure. Veel bedrijven stoppen te snel met zoeken. Jammer. Want voor exponentieel groeien is een slimme profit / x noodzakelijk.

Best of both disciplines

Een mooiere combinatie is ondenkbaar. Exponential Organizations zorgt voor de inbreng van een disruptieve strategie in Scaling Up en Scaling Up boost Exponential Organizations met een een praktische en gedisciplineerde bedrijfsbrede uitvoering.

Beide methodes zijn nodig, want anders groeit het bedrijf onevenwichtig. Zoals je nu bij Uber ziet. Cultuurproblemen en een CEO die zich onvolwassen gedraagt zijn symptomen van een onderliggend probleem. Mooie strategie, achterblijvende uitvoering.

Wil je meer goede en praktische ideeën om te groeien? Op dinsdag 9 mei 2017 organiseert ScaleUp Company voor de zevende keer de ScaleUp Summit. Tweehonderd deelnemers, vijf inspirerende sprekers en één inspirerend thema: Raise the Bar. Kijk op scaleupsummit.nl voor meer informatie en aanmelding.

Bewaren

ScaleUp Company