Experimenteel ondernemen

Snel schakelen. Wendbaar ondernemen. De tijd vraagt om snel inspelen op veranderingen en nieuwe trends. Agile Business. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Agile Business
Soepel en wendbaar ondernemen is nú vereist. Agile Business. We schreven hier al eerder over. Het is een doorlopend thema van het laatste decennium. Een van de belangrijke aspecten is veel kleine kogeltjes afschieten. En direct doorpakken als er een kogeltje doel treft. Om daarna direct grote kanonskogels naar dat doel te schieten. We schreven daar al eerder over in “Eerst een kogeltje, dan een kanonskogel”.

Maar hoe doe je dat eigenlijk? Kleine kogeltjes afschieten?

Chaotisch ondernemen
Veel ondernemers ondernemen chaotisch. Ze bedenken nieuwe ideeën en pakken door. Maar niet alles lukt. Dus van welke half uitgevoerde ideeën neem je weer afscheid? Afscheid nemen is één van de moeilijkste aspecten van ondernemen. “Maar we hebben die klant dit en dat beloofd”, hoor je dan. Of “Als we nog € 50.000 extra investeren, dan lukt het wel”. Dat leidt tot chaos. Klanten en medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn. Een scala van half afgemaakte projecten houden werkelijke voortgang tegen. Chaos is niet hetzelfde als soepel en flexibel. Chaos is niet agile. Maar hoe je dat dan wel?

Experimenten
Experimenten zijn initiatieven met duidelijke doelen. In het boek Total Leadership schrijft Stewart D. Friedman hier over (zie ook hier voor het artikel in de Harvard Business Review). Leadership with creativity. Experimenten overkomen je niet, experimenten ontwerp je. Voordat je begint. Je maakt een klein plannetje waarin je beschrijft wat:

  • het experiment behelst. Je beschrijft de missie van het experiment. De ideale uitkomst. Welke innovatie brengt het?
  • de grenzen van het experiment zijn (bijvoorbeeld maximiaal € 25.000 investering)
  • de specifieke doelen van het experiment zijn (bijvoorbeeld 3 klanten binnen 90 dagen)
  • de tijdsduur van het experiment (wanneer trekken we de stekker eruit als we onze doelen niet behalen)
  • de obstakels zijn die het experiment kunnen frustreren.
  • de hulpbronnen zijn die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld A-klanten die mee willen werken aan het experiment, misschien experts uit het veld.

Eigenlijk een projectplan voor een experiment. Niet te uitgebreid. Wel kort, krachtig en superspecifiek. Zodat je op het juiste moment kunt bepalen of het kogeltje doel treft. Of niet. In beide gevallen weet je wat je dan te doen staat. Een kanonskogel afvuren of het experiment killen.

Welk experiment kies jij om mee te beginnen?

ScaleUp Company