Emotionele cultuur

De bedrijfscultuur bepaalt groei en succes. Veel bedrijven beschrijven de cultuur, kernwaarden, missie en visie. Een goede eerste stap. Maar er is meer!

Veel bedrijven beschrijven hun bedrijfscultuur. Ze pronken met mooie kernwaarden als transparantie, fun en integriteit. De missie en visie is helder omschreven. Iedereen weet het. Het werkt een beetje en niemand voelt écht een klik.

Medewerkers en klanten snappen de cultuur, maar voelen er niets bij. Hoe komt dat? Veel bedrijven zijn goed in het cognitief beschrijven van de bedrijfscultuur. Maar besteden geen of nauwelijks aandacht aan de emotionele kant van cultuur. Dat terwijl mensen de cultuur dragen. Mensen zijn vooral emotionele wezens. Dus hoe creëer je een cultuur die cognitief en emotioneel op elkaar aansluit en samenwerkt?

De eerste stap is bewust worden van het verschil tussen de cognitieve en de emotionele kant van de cultuur. De cognitieve kant gaat om intellectuele waarden, normen en processen. Deze zetten de toon hoe mensen denken en zich dienen te gedragen. De cognitieve cultuur is verbaal. Het is de formele cultuur. Niets mis mee maar er mist wat.

De emotionele zijde gaat over het gevoel die mensen hebben bij de cultuur. De emotionele cultuur gaat over de non-verbaal gedrag en non-verbale communicatie. Het is de informele cultuur. Dat deze twee culturen enorm kunnen verschillen ontdekte ik laatst bij een bedrijf. Mooie kernwaarden, prachtige missie en visie. Precies volgens het boekje. Maar de managementstijl zorgde voor een angstcultuur. Mensen voelden zich onveilig en waren angstig om te laten zien wat ze voelden of dachten. De emotionele cultuur is sterker dan de cognitieve cultuur.

De tweede stap is beide culturen belangrijk maken. Allereerst voel je wat er leeft in de cultuur. De gewenste gevoelens modelleer je vervolgens. Hoe dragen wij vreugde uit? Of zorg voor elkaar? Welke gevoelens horen willen we versterken?

De derde stap is: Fake it until you feel it. Toon de gewenste gevoelens te allen tijde en overal. De emotionele cultuur begint te leven als je denkt “… en nu overdrijf ik”.

Waarom is de emotionele cultuur zo belangrijk? De emotionele cultuur is veel ‘besmettelijker’ dan de cognitieve cultuur. Daarmee is de emotionele cultuur krachtiger en intenser. Dat werkt twee kanten op. Het kan een spiraal naar boven teweeg brengen. Maar… ook omgekeerd.

Hoe maak jij de bedrijfscultuur emotioneel aantrekkelijk?

Foto: Flickr

Bewaren

ScaleUp Company