Vijf stappen voor effectieve doelen in 2011!

Vijf stappen om effectief doelen te stellen voor 2011

Pfff, bijna is 2010 klaar. En staat 2011 voor de deur. Benieuwd wat dit nieuwe jaar brengt? Uit onderzoek blijkt dat organisaties en individuen die Vijf stappen om effectief doelen te stellendoelen stellen succesvoller zijn. Het stellen van doelen leidt tot heldere prioriteiten, effectieve en efficiënte beslissingen en een soepele uitvoering op de werkvloer. Het stellen van doelen leidt tot de goede dingen doen. Met superenthousiaste medewerkers tot gevolg. En superenthousiaste klanten als einddoel. Begin 2011 met effectieve doelen te stellen voor meer superenthousiaste klanten.

Het nut van doelen stellen

Doelen stellen is nuttig omdat het helderheid schept in wat je wilt doen. Het richting geven aan waar je naar toe wilt is leuk om te doen en is ‘werken aan je bedrijf’ in plaats van alleen ‘werken in je bedrijf’. Je wilt de dingen goed doen. Efficiënt zijn, hoge kwaliteit leveren. Of je nu ondernemer, manager, professional bent – dit geldt eigenlijk voor iedereen.

Maar de goede dingen doen legt nog meer gewicht in de schaal. Effectief zijn. Keuzes maken. En dan doelen stellen.

Goed geformuleerde doelen zijn eenvoudig om te bewaken en aanstekelijk om over te dragen om medewerkers, collega’s, leveranciers en klanten. Alle redenen om je doelen voor 2011 goed te bepalen. Dat doe je in 5 stappen.

Doelen formuleren in vijf stappen

Het formuleren voor jaardoelen voor 2011 gaat in vijf stappen:

  1. begin met het thema. Het thema geeft verandering aan en heeft visie als basis. Zelfs als de langetermijn visie (nog) niet helder is, kun je een thema stellen. Dit doe je door te denken in ‘ik wil van … naar …’. Bijvoorbeeld ‘ik wil van een productgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie’. Of ‘ik wil van tevreden medewerkers naar superenthousiaste medewerkers’.
  2. kies drie tot vijf ‘grote keien’. Big Rocks in het Engels. Grote prioriteiten die bijdragen aan je visie. Bij voorkeur 3, misschien 4, maximaal 5. Niet meer, want dan houd je geen overzicht. Bijvoorbeeld ‘Reputatie organisatie vestigen’, ‘Brutomarge verbeteren’ of ‘professionaliseren support’ zijn grote keien als ze bijdragen aan je thema en visie. Je zult zien dat het gebruik van een werkwoord de prioriteit actief maakt.
  3. definieer concrete doelstellingen. Definieer per grote kei één of twee doelstellingen en maak die SMART. Concreet en meetbaar. Een goede definitie van SMART staat hier op Wikipedia. Voorbeelden van SMART doelstellingen zijn jaaromzet = 100.000 per 31-12-2011. Of 23 nieuwe klanten in het eerste halfjaar.
  4. bepaal strategieën. Strategieën vertellen hoe je het gaat doen. Bijvoorbeeld om 23 nieuwe klanten te krijgen, moet je meer netwerken. En voor verbeteren van de klanttevredenheid moet ik mijn verkopers opleiden.
  5. definieer projecten. De laatste stap is het definiëren van projecten. ‘Verkopers opleiden’. ‘Uitzoeken relevante netwerken’ zijn voorbeelden van projecten.

Met deze vijf stappen heb je je visie vertaald naar concrete projecten.

Grote keien en het glas met bier

Misschien kun je je nog niet een voorstelling maken van ‘grote keien’. Het idee daarachter komt van een grappig verhaal over het bierglas. Dit verhaal gaat over het omgaan met prioriteiten en gaat als volgt. Hoe krijg je grote keien (prioriteiten), forse kiezelstenen (projecten), kleine stenen (taken) en gruis (verstoringen van buiten en van binnen) allemaal in een grote schaal? Veel mensen beginnen met een stevige bodem van klein gruis. Ze laten zich storen en beginnen de dag met onbenullige maar leuke taakjes. Op deze bodem van gruis leggen ze kleine stenen (taken). Aan het einde van de dag ontdekken ze dat de schaal vol is en hebben ze nog grote kiezels en keien over…

Hoe doe je dat anders? Je begint met de grote keien in de schaal te doen. Daarna de forse kiezels, vervolgens de kleine stenen en je metselt de zaak dicht met gruis. Van groot naar klein voegt goed. Dit is het basisprincipe van plannen. Begin met de grote en belangrijke prioriteiten en gebruik dagdagelijkse verstoringen als sluitpost. In plaats van andersom!

En het glas met bier dan? Als je goed plant dan kun je in de volle schaal nog altijd een glas bier leeg gieten. Zonder dat de schaal overstroomt. Want er is ook tijd voor fun!

En wat zijn klanten voor jou: grote keien of klein gruis? Prioriteit of verstoring?

Wie schrijft, die blijft…

Het is goed om je doelen op te schrijven. Opschrijven leidt ertoe dat je reflecteert op wat je schrijft en je zult merken dat je je doelen scherper formuleert als je ze opschrijft. Daarnaast kun je opgeschreven doelen eenvoudig terug halen en dat maakt voortgangsbewaking en leren van je doelen eenvoudig. Ook het communiceren van je doelen met collega’s en medewerkers gaat gemakkelijker.

Doelen communiceren

Je doelen helder hebben helpt bij het communiceren met medewerkers, collega’s, leveranciers en klanten. Zeker als je daarbij ook je thema of visie bij benoemt als een grotere context van waaruit je handelt. Mensen zijn geneigd eerder zaken aan te nemen als hen de grotere context duidelijk is. Dus 23 nieuwe klanten 2011 is een begrijpelijke doelstelling als je weet dat je organisatie ‘van regionaal naar nationaal’ gaat.

Zonder heldere doelen voor 2011, geen effectieve bedrijfsvoering. En geen superenthousiaste klanten!

Op een superenthousiast 2011!

Bewaren

ScaleUp Company