Eerst mensen, dan pas strategie

Eerst mensen, dan strategie

Vier beslissingen om te nemen. Op het gebied van mensen, strategie, uitvoering en cash. Hoe grijpen deze beslissingen op elkaar in? En hoe kun je het groeivliegwiel weer op gang brengen als het tot stilstand is gekomen?

Vier besluiten
Er zijn vier domeinen waarop je besluiten neemt om succesvol te groeien. In de Rockefeller Habits zijn deze vier gedefinieerd. Het zijn:

  • mensen (people) De juiste mensen op de juiste plek. Gedisciplineeerde mensen.
  • strategie (strategy). De juiste dingen doen. Focus. Gedisciplineerd denken. Effectiviteit.
  • uitvoering (execution). De dingen juist doen. Gedisciplineerd acties uitvoeren. Efficiëntie.
  • cash. Het logische gevolg van de juiste mensen op de juiste plek die de juiste dingen juist doen.

Als je op deze vier domeinen de juiste besluiten neemt en de voortgang daarop bewaakt, is groei onvermijdelijk.

Eerst mensen, dan strategie
Jim Collins ontdekte dat je met mensen moet beginnen en daar een strategie bij zoekt. Eerst de mensen, dan het plan. Veel ondernemers doen dat andersom. Ze hebben een fantastisch plan (vaak geboren vanuit frustratie over iets) en zoeken daarbij de goede mensen. Dat werkt ook, maar minder snel. Jim Collins heeft daarover overigens veel geschreven in ‘From Good to Great’.

Groeivliegwiel aanjagen
Je begint met mensen en formuleert daarbij een passende strategie. Die strategie voer je uit en dat leidt tot cash. Die cash kun je gebruiken om te investeren in mensen. Bestaande mensen (verder) opleiden en nieuwe gekwalificeerde mensen werven. En dat leidt weer tot uitbreiding of fijnslijping van de strategie enzovoorts. Een vliegwiel waarbij het ene domein een aanjagende invloed heeft op het andere domein.

Waar zit het probleem?
Soms wil een organisatie gewoon niet groeien. Problemen. Ontevreden klanten, te weinig cashflow, hoge productie-uitval… De problemen uiten zich altijd klip en klaar. En zijn toe te wijzen aan één van deze vier domeinen. Cashflow-problemen zit natuurlijk bij cash. Ontevreden klanten, productie- en voorraadproblemen, software-problemen, zijn allemaal voorbeelden van uitvoeringsproblemen. Foutieve of niet genomen keuzes zitten op strategieniveau. Denk aan het te laat een nieuw markt instappen of juist te vroeg. Maar hoe los je dat op?

De sleutel voor de oplossing van problemen zit altijd één domein hoger. Cashproblemen los je op door in het uitvoeringsdomein zaken te veranderen. Problemen in de uitvoering kun je aanpakken door de strategie onder de loep te nemen. En strategieproblemen? De oplossing voor strategieproblemen ligt bij mensen.

Mensen leiden tot een goede strategie, een slechte strategie betekent naar de mensen kijken wat je kunt verbeteren. Het gaat om de mensen, de rest komt vanzelf.

Foto: Allen Skyy

ScaleUp Company