Het Droste effect van Allard

Hoe Allard bouwde aan zelfsturing in de metaalsector…

Allard Droste is een bevlogen ondernemer, hij geeft een energie af die iedereen zal herkennen; die van het constructieve soort. We vroegen Allard om andere ondernemers enkele tips over zelfsturing te geven. Advies dat stamt uit zijn eigen ervaring bij Aldowa, een metaalbedrijf met een rijke historie en met 20 medewerkers in dienst. Allard herzag hier de interne cultuur en legde het fundament voor een modern, zelfsturend bedrijf.

Hier het rijtje zoals de aard van Allard zijn energie: constructief en consistent.

Spanning is goede energie

  1. Eigenlijk begint de werkelijke transformatie bij spanning. Spanning is een noodzakelijk kwaad. Zonder wrijving geen glans. Ook niet bij zelfsturing. Je kunt spanningen richten tot iets positiefs. Gebruik spanning in het team om de samenwerking te verbeteren, niet om ruzie te maken.

Verantwoordelijkheden laten gelden

  1. Laat mensen weten waar ze aan toe zijn. Laat geen dingen in het midden als het aankomt op rollen en verantwoordelijkheden. Transparantie en zelfinzicht zijn belangrijk, net zoals de eisen die je aan mensen stelt. Beschrijf rollen goed en hou een open dialoog met je medewerkers hierover, hoe vinden ze deze rol? Wat moet er aangepast? Durf rollen te herzien indien nodig. Vaste functiebeschrijvingen zijn uit. Flexibele rolomschrijvingen geven duidelijkheid. En bovenal; laat leidinggevende(n) coachen!

Leidinggeven wordt coachen

  1. Durf ook je eigen rol als leidinggevende af te schudden. Zorg dat je je medewerkers coacht op hun kracht en zwakte. Dat vergt ook nieuwe inzichten in jezelf om anderen te kunnen begeleiden. Waar sta ik? Hoe belangrijk is macht voor mij? Kan ik ook anders tegen mezelf aankijken? Kan ik coachen of is micro managen mijn eerste reflex?

Kunnen laten gaan bij weerstand

  1. Accepteer dat niet iedereen wil of kan. Het kan zijn dat medewerkers je bedrijf verlaten, omdat ze niet willen of gewoon omdat ze het niet kunnen. Sommige weerstanden zijn niet te weerleggen.

Sterk duurt het langst

  1. Net als bij energie is concentratie ook een scheppende kracht. Focus daarom op sterke eigenschappen van je teamgenoten en niet op de zwaktes. Dit schept de ruimte voor een gezamenlijke droom (doel).

De kracht van fouten

  1. Laat mensen zelf hun fouten maken, maar laat het ze ook oplossen. Zo wordt het leerproces duidelijk en ontstaat er ruimte voor experiment en creativiteit.

Tijd voor een feestje met ritme

  1. Bouw met regelmaat de viering van (de eerste) successen in. En houd omwille van de structuur en discipline dagelijks een daily huddle om de hot topics met elkaar te bespreken.

Laat oplossingen ontstaan

  1. Bied nooit oplossingen maar laat teams hun eigen antwoorden vinden, dit vergroot het lerend vermogen van een groep. Het team draagt eigen gevonden oplossingen veel beter dan opgelegde oplossingen.

Open deuren

  1. Ben open in alles, dus bijvoorbeeld ook de financiën. Maak van de business een open boek, dit zorgt er voor dat mensen meer openheid geven in hun werkproces. Het werkproces is van iedereen, door iedereen.

Keeeeeep going!

  1. Staak niet, het kost veel energie en tijd. Regelmatig zul je verzuchten: “Waar zijn we aan begonnen?” Volharding is hier het sleutelwoord. Ook een topsporter is er niet gekomen door op de bank te blijven zitten. Heb ook als het regent je schoenen bij de voordeur staan….

Wist je dat Allard Droste komt spreken op ScaleUp Summit 2017 Amsterdam 9 mei 2017? Dit is jouw kans om te leren van zijn ervaringen. Kom luisteren en groeien …..en RAISE THE BAR.

Meer weten? Kijk op ScaleUpSummit.nl.

ScaleUp Company