Draait je economische motor soepel?

Draait jouw economische motor soepel?

Het economisch perspectief is van essentieel belang bij groei. Door te bepalen om welke verhouding het in jouw organisatie gaat kun je de winst fors verhogen.

Jim Collins heeft veel onderzoek gedaan naar waarom bepaalde organisaties beter presteerden dan in de branche gebruikelijk. Een van de bevindingen legde Collins vast in het hedgehog concept. Dit concept gaat uit van drie overlappende circles:

  1. passie – waar gaat de organisatie echt voor?
  2. waar ben je het beste in? Welke activiteiten voert je organisatie beter uit dan welke andere organisatie?
  3. wat is het verhoudingsgetal dat bepalend is voor hoe je economisch draait

Dit economische getal heet Profit/X. Twee voorbeelden over in de branche gebruikelijke verhoudingsgetallen en hoe er anders tegen aankijken meer inzicht oplevert:

  1. in de luchtvaart is het gebruikelijk om winst per passagier te meten. Dat betekent wel dat je een half leeg vliegtuig hebt met winstgevende passagiers en toch verlies maakt. Het Amerikaanse SouthWest kijkt daarom naar winst per vlucht. Het leidt tot andere prijs- en bedieningsmodellen en meer winstgevendheid.
  2. vanuit mijn eigen praktijk (kennisintentieve organisaties die projecten uitvoeren) is de gebruikelijke indicator omzet per medewerker per uur (of productiviteit per medewerker). Het is echter veel interessanter om te weten of projecten winstgevend zijn. Dus we meten nu winstgevendheid per project. Een indicator die meer zegt en vooral sneller informatie geeft om te sturen.

Dus hoe draait jouw economische motor? Welke Profit/X is in jouw branche gebruikelijk en hoe kun je daar anders naar kijken?

ScaleUp Company