Twaalf domeinen netto bedrijfsgeluk

Netto bedrijfsgeluk is een empirisch onderzoek naar gelukkige bedrijven. Bedrijfsgeluk gaat over economisch en energetisch rendement. In dit artikel gaan we weer een stap dieper en concreter. Van vier pilaren naar twaalf domeinen.

Netto bedrijfsgeluk
We zijn op onderzoek of er zoiets bestaat als bedrijfsgeluk. Stel je eens voor dat zoiets bestaat. En dat je dat vervolgens kunt meten en kunt verbeteren. Op basis van Bhutan’s Gross National Happiness gaan we empirisch op zoek of zoiets ook voor bedrijven kan werken. Als het voor een land kan werken, waarom dan niet voor een bedrijf? We schreven er eerder over in een aantal artikelen (zie hieronder). We werken stap voor stap van een interessant idee tot concrete kengetallen. Hoe werkt dat?

Vier pilaren, hoeveel domeinen?
De uitdaging is om netto bedrijfsgeluk volledig te onderbouwen in pilaren, domeinen, indicatoren en kengetallen. Waarmee netto bedrijfsgeluk van een abstract concept een praktisch en integraal systeem wordt. Dat is nodig. Want als het te abstract blijft, dan is het onmogelijk om praktische waarde te oogsten. Maar hoe praktischer het wordt, hoe meer discussie er komt over individuele situaties. Hoe werkt dat in deze omgeving? Elk bedrijf is uniek en daarom per definitie niet in een systeem uit te beelden.

Wat nu?

Ik geloof dat groeien alleen lukt als een bedrijf groot droomt en dat kan vertalen in een praktische operatie. Ik geloof ook dat processen bepalender zijn dan functies. De uitdaging is nu om de vier pilaren te onderzoeken en onder te verdelen in domeinen. Een domein draagt significant bij aan netto bedrijfsgeluk. Een domein kan een proces zijn of de uitkomst van één of meerdere processen. “Het vinden van de juiste klanten” is een proces dat onderdeel is van marketing. “A-spelers op de juiste plek” is een uitkomst van verschillende processen, zoals het vinden, binden, boeien en ook afvloeien van medewerkers. Die vier pilaren kun je onderverdelen op allerlei manieren. Je kunt komen tot vier domeinen en tot 158 domeinen (of meer). Wat is wijsheid?

Laten we eens kijken wat het oplevert als we onszelf beperken tot maximaal drie domeinen per pilaar. Waar komen we dan op uit?

1e pilaar – Moeiteloos en resultaatgericht samenwerken
De eerste pilaar gaat over mensen en cultuur. “Het begint met de juiste mensen op de juiste plek”, aldus managementgoeroe Jim Collins.

 • levende kernideologie. Hebben we kernwaarden die leven? Ervaren we onze cultuur als richting- en maatgevend?
 • A-spelers op de juiste plek. Zijn de juiste posities in de bus ingevuld door de juiste mensen op het juiste moment?
 • persoonlijke groei en ontwikkeling. Ontwikkelen medewerkers zich op persoonlijk vlak verder en helpen wij ze als bedrijf daarbij?

2e pilaar – Betekenisvolle kansen zien en en ervoor kiezen
Deze pilaar gaat over ondernemerschap, leiderschap en bestuur en management. We kunnen ze opsommen in drie domeinen:

 • inspirerend leiderschap. Is er een inspirerende visie? Weten we welke lange termijnprioriteiten er voor ons toe doen? Hebben we focus op toekomstige continuïteit?
 • goed bestuur. Hebben we onze korte termijn prioriteiten glashelder? Scheppen we tijdig de randvoorwaarden die nodig zijn voor groei? Hebben we focus op de dagelijkse continuïteit?
 • betekenisvol en duurzaam. Kiezen we voor de kansen die bij ons passen? Lossen we echte problemen op voor onze klanten? En misschien wel de maatschappij?

3e pilaar – Juiste klanten vinden en bedienen
Deze pilaar beslaat het gehele proces van het genereren van leads via het leveren tot het superenthouasist maken van klanten. Dit is hét primaire proces waarmee we klanten bedienen.

 • vinden van de juiste klanten. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste klanten op onze voordeur kloppen (marketing)? En dat sales ze vervolgens binnenlaat?
 • efficiënt bedienen van klanten. Het gaat hier om deelprocessen als logistiek, projectmanagement, operations, productontwikkeling, customer service en meer.
 • superenthousiaste klanten. Als we klanten eenmaal bediend hebben, hoe zorgen we ervoor dat ze superenthousiast worden? Dat ze meer kopen en dat ze ons aanbevelen?

4e pilaar – De soepele economische motor
De laatste pilaar gaat over de financiële kant van de zaak. Dit is de meest concrete pilaar met daarbij de meest concrete uitwerking. Ik denk nu aan de volgende drie pilaren:

 • financieel rendement. Maken we winst? Maken we voldoende rendement op geïnvesteerd vermogen?
 • financieële slagkracht. Zijn er buffers? Hoeveel geld hebben we vrij in kas om te investeren? Is er ruimte om te groeien?
 • gebruik van middelen. Investeren we slim? Innoveren we voldoende? En wat is de productiviteit per medewerker?

Het pad van netto bedrijfsgeluk
De artikelen die aan de twaalf domeinen voor bedrijfsgeluk vooraf gingen zijn:

En nu?
Deel je ideeën, suggesties, enthousiasme en vragen. Moeten het meer dan twaalf domeinen zijn? Of juist minder? Of hebben we nu een bedrijf op hoofdlijnen volledig beschreven?

Foto: Flickr

ScaleUp Company