De YESable Proposal

Wie kent het niet? Een medewerker die iets voor wilt stellen aan zijn of haar leidinggevende heeft vaak een lang verhaal, wat je veel tijd kost. Een lang verhaal zonder een duidelijke optie of conclusie te presenteren. De leidinggevende raakt geïrriteerd. De oplossing ligt in doen en denken met YESable Proposals.

Complete informatie, geen besluit
Een eenvoudige vraag als “Welke aanbieder van internet via glasvezel moeten wij kiezen?” leidt tot een een lang verhaal met veel opsommingen. Wat de medewerker heeft gedaan, welke aanbieders er in de markt zijn, wat de verschillen en overeenkomsten zijn en natuurlijk niet te vergeten een overzicht van de kosten. Uiteindelijk ligt er een uitputtend complete beschrijving op tafel, maar zonder kop of staart of voorstel. “Zeg maar welke het wordt”, vraagt de medewerker, “want dan kan ik weer verder”. De leidinggevende moet zich in elk detail verdiepen om een beslissing te nemen. En doet eigenlijk het werk van de medewerker en wordt daarvoor niet betaald :-). Dat kan anders! Dan moet anders!

YESable Proposal
Goede medewerkers nemen werk uit handen met de YESable Proposal. In de YESable Proposal stelt de medewerker voor de optie voor die volgens zijn expertise het beste voor de organisatie zal zijn. Hij weegt de verschillende criteria af en presenteert de in zijn ogen optimale oplossing met een paar kernaspecten. Tevens vertelt hij welke twee andere alternatieven er dicht bij in de buurt kwamen, maar specifiek en onderbouwt waarom hij die niet voorstelt. De kern van de YESable Proposal is dat de medewerker het antwoord op een vraag zo voorbereidt, dat de leidinggevende alleen “JA!” hoeft te zeggen.

Dus bijvoorbeeld “Ik stel voor dat we XS4All kiezen voor internet via glasvezel, ondanks de fors hogere aanlegkosten van € 1.000 hebben we lagere maandelijkse kosten en een dubbele snelheid”. Duidelijk.

Ja of Nee?
De leidinggevende mag natuurlijk ook vragen stellen of onderbouwd “Nee” zeggen. Dat gebeurt overigens vooral als de leidinggevende geen heldere criteria heeft meegegeven bij zijn vraag. De eindbeslissing ligt bij de leidinggevende maar de medewerker bereid alles zo voor dat de leidinggevende snel “JA!” kan zeggen.

De YESable Proposal in 5 stappen
De medewerker maakt een YESable Proposal in 5 stappen

  1. maak de vraag en de bijbehorende criteria voor een oplossing glashelder
  2. onderzoek alle relevante alternatieve oplossingen
  3. kies de oplossing die gelet op de criteria het beste past
  4. presenteer deze oplossing en noem daarbij de twee dichtst in de buurt liggende alternatieven
  5. wacht op antwoord, als geen “JA!” beantwoord vragen en pas zonodig de gepresenteerde oplossing aan totdat je wel een “JA!” krijgt

Voordelen
De voordelen zijn evident:

  • als leidinggevende kan snel goed voorbereide YESable Proposals goedkeuren zonder zich in elk detail te moeten verdiepen
  • de medewerker kan groeien
  • de medewerker kan zijn specialisme inzetten
  • medewerker en leidinggevende leren op deze manier van elkaar en de YESable Proposals zullen alleen maar beter worden
  • YESable Proposals vergroten de snelheid van schakelen

Dus nu een YESable Proposal aan jou
Als je weet dat YESable Proposals leiden tot snelle en gedegen besluitvorming en ondertussen het team van elkaar leert, wil je dan ook YESable Proposals invoeren in je organisatie?

o JA!                              o NEE                         o Vragen!

ScaleUp Company