De vijf groeifasen van elk bedrijf

Elk bedrijf loopt door dezelfde groeifasen. Daaraan kun je niet ontsnappen. Je kunt beter het groeispel slim spelen. Je hebt een voorsprong als je weet welke vijf groeifasen er zijn. En als je weet in welke groeifase jouw bedrijf nu zit.

De groeifase waarin je zit wordt bepaald door het aantal medewerkers – niet de omzet.

Het aantal medewerkers is het meest bepalend voor het indelen van de groeifasen. Hierbij gaat het om alle medewerkers, in dienst en inhuur. Alle andere aspecten groeien mee met het aantal medewerkers. Denk aan aspecten als het belang van externe marktoriëntatie, interne organisatie, de cultuur, processen en systemen, cashflow, het management team en de rol van de ondernemer.

Met meer medewerkers neemt de complexiteit toe en daarmee de noodzaak voor afstemming. Die afstemming moet georganiseerd worden en die organisatiegraad is bepalend voor de groeifase. Er is natuurlijk een relatie tussen het aantal medewerkers en omzet. Elke branche kent een benchmark: de omzet per medewerker. Daarmee kun je omzet ook als een redelijk betrouwbare indicator gebruiken voor het voorspellen van groeifasen.

De 5 groeifasen van bedrijven

Hieronder lees je over de vijf groeifasen. Daarbij staat het aantal medewerkers benoemd. Dit zijn de aantallen medewerkers voor een bedrijf in zakelijke dienstverlening, gerund door één ondernemer. De aantallen kunnen soms iets hoger uitpakken:

Groeifase 1: de startup-fase, < 8 medewerkers

De eerste groeifase is de pioniersfase. De ondernemer is meewerkend voorman. Er is veel creativiteit en energie. Doel is vooral te komen tot een duidelijke keuze van strategie van product, markt en positionering. Marktvalidatie is in deze fase het hoogste doel.

Lees hier een artikel over de startup-fase


Groeifase 2: rollercoaster fase, 8-25 medewerkers

De tweede groeifase is de organisatiefase. Vanaf 8 personen moeten er managementprocessen worden ontwikkeld. De ondernemer wordt steeds meer manager. Vaak worstelt de ondernemer met de verschillende petten, rollen en aandachtsgebieden. Functionele verantwoordelijkheden (HR/Marketing/ Sales/Operations) zijn vaak nevenfuncties van de ondernemer of een deeltaak van een medewerker. Aandachtspunten is het schaalbaar maken van de organisaties (backoffice, product etc.), het maken van jaarplannen en het structureren zonder flexibiliteit te verliezen.

Lees hier een artikel over de rollercoaster-fase


Groeifase 3: puber fase, 25 – 50 medewerkers

De derde groeifase is de managementfase. Vanaf deze fase is er steeds meer budget om professionals aan te nemen op de specifieke functionele deelgebieden. Dit blijft vaak tijd kosten van de ondernemer. Dit is de lastigste fase. Groei slurpt cash, nieuwe mensen kosten veel marge en creëren complexiteit en afstemmingsproblemen. Vaak zijn mensen van het eerste uur wat meer ontevreden en staat de bedrijfscultuur onder druk. Het aannemen van een ‘2e’ man, een eerste versie van het MT zijn vaak goede richtingen.

Lees hier een artikel over de puberfase


Groeifase 4: scaleup fase, 50 – 150 medewerkers

De vierde groeifase is de delegeerfase. Vanaf deze fase heeft de ondernemer vaak een functionerend managementteam. Hij heeft meer tijd en kan zich weer op de echt belangrijke zaken gaan richten. Een van de valkuilen is dat de ondernemer zich teveel met de operationele managementtaken blijft bemoeien. De ondernemer moet gaan ‘leiden’, dus vooral zorgen dat het MT en hele bedrijf zich op het hoofddoel blijft richten. Vaak is het goed dat de CEO weer meer naar ‘buiten’ gaat.

Lees hier een artikel over de scaleup fase


Groeifase 5: de flow fase, > 150 medewerkers

De vijfde groeifase is de standaardisatiefase. Dit is de optimale fase voor groei. Vanuit de verschillende management leden moet meer gecoördineerd en afgestemd worden. De kans is groot dat er meer bureaucratie ontstaat. De managers moeten steeds meer tot leiders worden ontwikkeld. Het enige doel in deze fase is om in flow te blijven.

Lees hier een artikel over de flow fase

Bewaren

ScaleUp Company