De vijf frustraties van teamwork

Goed teamwork is cruciaal voor gezonde (en leuke!) groei en bloei. Hiervoor moet elk bedrijf drie dingen uitstekend voor elkaar hebben. Met stip op 1 staat goed teamwork. Hoe zorg je ervoor dat je team effectief én leuk samenwerkt?

We weten allemaal uit ervaring hoe slecht teamwork kan zijn. Afspraken die niet nagekomen worden, elkaar niet vertrouwen, de poten onder elkaars stoel vandaan zagen, informatie achterhouden (bewust of onbewust), te laat op vergaderingen komen, ondertussen je email checken en niet opletten als je collega wat zegt,… Het leidt tot frustratie, gedoe, tegenvallende groei en goede medewerkers die opstappen.

Als je wilt groeien kan en moet het anders. Elk team moet een succesteam zijn. Hoe ziet het er uit als het een succesteam is?

  • teamleden vragen elkaar om hulp, zijn open over hun fouten en verontschuldigen zich en geven eerlijke feedback
  • spreken elkaars vaardigheden en ervaringen op de goede manier aan
  • verkwisten geen tijd om non-issues te bespreken of door op eerdere besluiten terug te komen
  • besluiten snel en goed en krijgen meer gedaan met minder middelen
  • durven de echte punten op tafel te leggen en te bespreken, wat leidt tot levendig vergaderen
  • zijn en blijven op dezelfde pagina
  • spreken conflicten uit en gaan door
  • en behouden de A-spelers (de toppers) voor hun bedrijf

De Amerikaanse managementgoeroe Patrick Lencioni schreef er een uitstekend en lezenswaardig boek over. “De vijf frustraties van teamwork” (Amerikaans: Five dysfunctions of a team). Uit onderzoek bleek dat er vijf lagen zijn waarop teamwork verbeterd kan worden. Het model van Lencioni ziet er uit als een piramide:

De vijf frustraties van teamwork zijn:
1. Gebrek aan vertrouwen
2. Angst voor conflicten
3. Gebrek aan betrokkenheid
4. Ontlopen van verantwoordelijkheden
5. Te weinig aandacht voor resultaten

In vijf artikelen beschrijven we inhoudelijk deze vijf lagen: wat het probleem is, hoe het er idealiter uit ziet en vooral wat je kunt doen om te verbeteren. Want dat is het doel. Dat je verbetert wat je kunt verbeteren. Vanuit een ambitieuze visie. Dat een topteam harmonieus samenwerkt met accountability. Het is de basis voor groei van bedrijf, het team en de teamleden.

ScaleUp Company