De thematrekker

Kwartaalthema’s maken prioriteiten duidelijk. En overdrachtelijk. Veel teams starten enthousiast met een kwartaalthema. Halverwege het kwartaal verwatert het. De thematrekker houdt het kwartaalthema levend.

De thematrekker
De thematrekker zorgt ervoor dat het kwartaalthema leeft in de organisatie. In de Quarterly besluit het management team voor een kwartaalthema. Een pakkende zin of slogan die slaat op de meest belangrijke prioriteit. Maar dan? Iedereen gaat weer aan het werk. De waan van de dag neemt het weer over. Wat was het thema ook al weer? Toch iets van…? Het werkt super als iemand zich het kwartaalthema toe eigent. Het overdrachtelijk maakt én levend. De thematrekker. Wat zijn de taken die deze thematrekker op zich neemt?

Wat doet de thematrekker?
De thematrekker doet onder meer de volgende dingen:

  • werkt het gekozen thema verder uit. Maakt een projectplannetje. Voor het hele kwartaal.
  • maakt het thema overdrachtelijk. Zorgt dat er een uitwerking en aankleding komt die past bij het thema en die ‘niet te missen zijn’. Een logo bijvoorbeeld dat overal terugkomt. Een waslijn door de gang waarop iedereen de voortgang ziet. Een grote schaal met daarop oranje ballen die laten zien waar we staan.
  • slaat een brug met het team om iedereen aan te haken. Zorgt ervoor dat het kwartaalthema gaat leven bij die mensen in de organisatie die niet in het management team zitten.
  • houdt het thema levend. Ritme is hierin bepalend. De thematrekker zorgt ervoor dat het op agenda’s van de weekly en monthly kort aan de orde komt.
  • leidt het themateam. Een handvol mensen die de thematrekker helpen. Want het is niet veel werk, maar wel erg belangrijk.

Enkele best practices zijn:

  • de thematrekker is niet de ondernemer (sorry ondernemers). Ondernemers hebben vaak andere kwaliteiten dan het vergaren van draagvlak.
  • de thematrekker werkt niet alleen. Maximaal drie of vier mensen. Die elk een klein stukje van de rollen op zich nemen. Dit werkt goed voor het verkrijgen van draagvlak.
  • elk kwartaal een andere thematrekker. Dat brengt diversiteit en -wederom- een groter draagvlak.

ScaleUp Company