De overtuigingsstrategie

Je weet aan wie je verkoopt. Je weet wat je verkoopt. Maar weet je ook hoe je ongewone aanbod bij je kernklant onder de aandacht brengt? Met de overtuigingsstrategie!

Ontbrekende schakel
Er ontbreekt een schakel tussen klant en aanbod. Veel organisaties kennen hun klanten. Of denken dat tenminste. Iedere organisatie kent het aanbod dat het verkoopt. Zo ongeveer, in ieder geval. En daar stopt het meestal. We creëren een uniek aanbod. Of misschien wel een ongewoon aanbod. En dan kiest de klant ons vanzelf wel. Denken we. Maar in onze huidige transparante wereld is übercompetitie de norm. Dus de kernklant kiest niet zomaar jouw ongewone aanbod. Daar is meer voor nodig. Wat mist er dan?

Overtuigen
De overtuigingsstrategie is de strategie waar je jouw ongewone aanbod bij je kernklant onder de aandacht brengt. Dat is waarmee de kernklant verleidt wordt voor jouw aanbod te kiezen. En niet voor een ander. De overtuigingsstrategie is hoe je het ongewone aanbod aanbiedt. Het is die strategie die je kernklant overtuigt met jou zaken te doen. Omdat je het ongewone aanbod op een consistente, onderbouwde en overtuigende manier presenteert. Omdat het een eigen strategie is. Zoals Apple in gebruiksgemak en ontwerp overtuigt. Het is sterk en duurzaam om de overtuigingsstrategie te borgen in de kerncompetenties van de organisatie. Lees ook Waarin ben je de beste van de wereld? Met maakt de overtuigingsstrategie consistent en geloofwaardig. Maar waar voldoet een goede overtuigingsstrategie aan?

Een goede overtuigingsstrategie
Een goede overtuigingsstrategie:

  1. is actiegericht, niet een vage belofte.
  2. begint met een actief werkwoord. Helpen. Verkopen. Realiseren. Maken
  3. is strategisch. En niet tactisch. Het vertelt wat je produkt of dienst doet, niet hoe.
  4. is eerlijk en bereikbaar. Niet gefantaseerd.
  5. is geïntegereed met je definitie van de kernklant en de realiteit van je ongewone aanbod.

Voorbeelden
ScaleUp Company: “to earn a trustful long lasting relationship with a structured program which combines expert inspiration, actionable tools and peer accountability in a step for step approach”

Ambitieus marketing bureau: “brengt merken op plaatsen waar ze verdienen te zijn”

Bewaren

ScaleUp Company