Groeifase 1: de startup fase

De ondernemer gaat er voor. De eerste stapjes. De ondernemer gaat met hart en ziel van start en is er veel te doen en te leren. Deze peuterfase van de onderneming is een bijzondere en kwetsbare fase. Wat zijn de kenmerken en succesfactoren van deze startupfase?

De startupfase
De tweede fase van de levenscyclus is de startupfase (Adizes noemt het de peuterfase). De ondernemer gaat daadwerkelijk van start. Het is een chaotische, rommelige fase die draait om producten en een ondernemer die zich als despoot opstelt. De ondernemer verkoopt producten vaak tegen te hoge kortingen en dit leidt tot magere en vaak negatieve marges. Noodzakelijke investeringen in van alles en nog wat maken de cashflow negatief.

De prijs die de ondernemer voor deze startupfase betaalt is enorm. De ondernemer stopt al zijn tijd en energie in zijn toko. Twaalf, veertien en soms zelfs zestien uur zijn geen uitzondering. De startupfase gaat altijd ten koste van het privé-leven.

Commitment volhouden
De ondernemer dient zijn commitment vol te houden. De ondernemer mag twijfelen, maar in gedachte en gedrag blijft commitment bestaan naar zijn idee en ondernemer. Ook het thuisfront van de ondernemer moet volledig commitment tonen.

De startuporganisatie
De startuporganisatie:

 • heeft weinig systemen, procedures en cultuur –> en daardoor
 • varieert hun prestatie en output –> en daardoor
 • is de organisatie kwetsbaar voor kortetermijn crises –> en daardoor
 • draait alles om de ondernemer die niet kan delegeren –> en daardoor
 • wordt het commitment van de ondernemer steeds op de proef gesteld.

Cashflow
De cashflow is een probleem. Te hoge kortingen, te hoge kosten en hoge investeringen leiden tot een negatieve cashflow. Om aan geld te komen gaat de ondernemer in zee met partijen die investeren, maar niet de visie delen en niet dezelfde belangen hebben. De ondernemer wendt korte termijn leningen aan voor lange termijn investeringen. Cashflow is een toestand!

Belangrijke vragen
In deze fase draait het vooral om ‘hoe’ vragen. De ’wat’ vraag is nu even minder belangrijk. De ‘waarom’ vraag wordt getest in deze fase. Maar welke vragen stelt de ondernemer zichzelf in deze fase?

De goede vragen om in deze fase te stellen zijn:

 • hoe verkoop ik zoveel mogelijk producten?
 • hoe krijg ik mijn producten onder de aandacht?
 • wie kan mij helpen?
 • hoe krijg ik meer tijd? Sporten vanavond afzeggen? Etentje met partner verschuiven?
 • hoeveel korting wilt u (als u mijn product maar koopt)?
 • hoe kom ik aan geld?

Marktoriëntatie
Er is geen sprake van sales- of marktoriëntatie. Alles draait om producten. De ondernemer brengt producten aan de man.

Naar de volgende fase
De volgende fase is de rollercoaster-fase. Dit is de snelle groeifase waarbij alles draait om sales. De oprichter is de held en dat maakt hem kwetsbaar voor arrogantie en overmoedig voor nieuwe kansen. De organisatie draait om mensen en niet om functies. Kundige mensen dragen vele petten. Meer over de rollercoaster-fase leest u in dit artikel.

Het voortijdig einde van deze fase
Maar niet iedere ondernemer ‘overleeft’ deze startupfase. Het ondernemerschap past toch niet goed of het thuisfront staat niet achter de ondernemer. Of de ondernemer ontdekt dat hij eigenlijk meer tijd voor privé wil hebben. In ieder geval trekt de ondernemer zijn commitment terug. Omdat hij inmiddels wel al verplichtingen en risico is aangegaan, zal een exit financiële en andere kleerscheuren tot gevolg hebben.

Problemen
Elke fase kent zijn specifieke problemen. Problemen horen erbij. Lees in Problemen zijn Prachtig waarom dat zo is.

Normale problemen in deze fase zijn:

 • volledig op producten georiënteerd
 • stelt kritische vragen aan potentiële investeerders
 • commitment van de ondernemer blijft overeind, ook als risico toeneemt
 • negatieve cashflow
 • commitment ondernemer die getest wordt en blijft
 • gebrek aan management ervaring
 • weinig systemen
 • éénpersoons band maar die wel luistert en leert
 • fouten maken mag (en gebeurt ook)
 • management by crisis
 • thuisfront ondersteunt
 • mensen om de ondernemer heen ondersteunen
 • leiderschapsstijl van de ondernemer verandert
 • te korte startuptijd (te snel scaleup willen zijn)
 • de ondernemer gedraagt zich als dictator

Abnormale problemen in deze fase zijn:

 • te snel op sales oriënteren (dus meer klant- en marktgericht i.p.v. productgericht)
 • investeerders niet vertrouwen
 • commitment die door risico vernietigd wordt
 • onverwachte negatieve cashflow
 • commitment die afneemt of zelfs verdwijnt
 • te snel delegeren
 • te vroeg systemen, regels en procedures inrichten
 • niet luisteren – arrogantie
 • er mogen geen fouten gemaakt worden
 • de crises zijn te groot om te managen
 • het thuisfront is eigenlijk tegen
 • mededirecteuren en omstanders ondersteunen niet
 • leiderschapsstijl ondernemer verandert niet of is niet functioneel
 • te lange startuptijd, komt niet voldoende van de grond
 • de ondernemer gedraagt zich als een welwillend dictator

Deze serie artikelen gaat over de levenscyclus die elke organisatie doorloopt. De serie begint hier en is gebaseerd op het gedachtengoed en boek “Managing Corporate Lifecycles” van Ichak Adizes. Voor gegevens boek, zie hier bij Amazon.com. Een aanrader!

ScaleUp Company