De eed aan klanten

Het is niet gebruikelijk dat een leidinggevende een eed aflegt dat hij of zij altijd in het belang van klanten, medewerkers en stakeholders zal werken. Een recent onderzoek door Harvard Business School onder hun MBA-studenten toonde aan dat jonge leidinggevenden daartoe best bereid zijn. Een aantal pas afgestudeerde en aankomende leiders legden een eed af om ethisch om te gaan met de macht die hoort bij leiderschap. Een interessante ontwikkeling. Hoe zou dit eigenlijk voor verkopers zijn?

Macht en ethiek
Veel beroepsgroepen zoals advocaten en artsen leggen een beroepseed af. Daarin beloven ze op een ethische en zorgvuldige wijze met de rechten en plichten van hun functie en positie om te gaan. Dat ze altijd in het belang van de klant (patiënt, cliënt) handelen. Behalve zorgvuldig omgaan met de klant hoort daarbij ook het bijhouden van vakkennis en vaardigheden.

Ze doen een gelofte waarop ze aangesproken kunnen worden. Na vele jaren studeren hebben zij een positieve verworven waarin zij macht kunnen uitoefenen door het verkrijgen van bevoegdheden en mandaat. Ze werken met mensen en dan is ethiek en zorgvuldigheid essentieel.

Zonder diploma’s
Ook leidinggeven is werken met mensen. Vanuit de macht die bij je functie hoort kun je mensen ontwikkelen, maar ook behoorlijk beschadigen. Des te opmerkelijker, omdat je voor leiding geven in Nederland geen diploma nodig hebt. Voor veel zaken heb je een papiertje nodig, voor leiding geven niet. Dat kun je gewoon doen, niemand let erop of je er geschikt voor bent. Dat geldt ook voor het ouderschap, maar dit terzijde.

Leg een klanteed af
Voor verkopers geldt dit ook. Verkoper kun je worden zonder dat je een examen aflegt of een bewijs bemachtigt. Terwijl je als verkoper grote schade kunt toebrengen aan je klanten en aan de organisatie waarvoor je werkt. Voorbeelden zijn er te over waar verkopers ondeskundig en vanuit eigen belang producten, diensten en oplossingen aansmeren aan klanten.

Ik pleit er daarom voor dat iedere verkoper vanaf nu een eed aflegt aan zijn klanten: “Ik zal u behulpzaam terzijde staan en er voor zorgdragen dat u koopt en krijgt wat u nodig heeft”.

Een eed leg je niet in beslotenheid af, maar ten overstaan van een gemeenschap.

Wie is de eerste die het aandurft om deze eed uit te spreken voor de verzamelde klanten?

En, als je nu niet durft, wat zou je nodig hebben zodat je het wel durft?

ScaleUp Company