De 5 belangrijkste KPI’s voor software-bedrijven

Software as a Service. Dat is het businessmodel voor nu en de toekomst voor software-bedrijven. Het traditionele projecten verkopen verdwijnt. Traditionele manieren om business performance te meten werken niet. hoe bepaal je nu of je software-bedrijf goed draait? Met deze 5 belangrijkste KPI’s voor software-bedrijven!

Software as a Service (SAAS) gaat niet over projecten, maar over abonnementen. De traditionele meetmethoden voor projecten werken niet voor het SAAS-businessmodel. Maar hoe meet je dit businessmodel en hoe weet je of je bedrijf het goed doet?

De vijf belangrijkste KPI’s zijn:

  • MRR (Monthly Recurring Revenue) (in € / maand). De allerbelangrijkste graadmeter. De terugkerende maandelijkse omzet uit abonnementen. Als je per jaar facturereert, is de MRR dit jaarbedrag gedeeld door 12.
  • LTV (Lifetime Value) (in € / maand). Na MRR de belangrijkste KPI. Al lastiger om te definiëren. Je berekent de LTV als volgt: gemiddeld aantal maanden dat een klant blijft x het gemiddeld maandelijkse tarief minus de gemiddelde kosten om een klant te bedienen.
  • CAC (Customer Acquisition Cost) (in € / maand). Dit is hoeveel je aan marketing en sales besteed voor elke nieuwe klant. Je berekent dit door de totale marketing en saleskosten voor die maand te delen door het aantal nieuwe klanten die maand.
  • Margin (als % van MRR). De maandelijkse marge die je overhoudt van de MRR als je alle kosten om klanten te onboarden (support) en te bedienen er van afhaalt.
  • Monthly Churn rate (in % van MRR). Dit is de totale MRR voor een maand van klanten die afscheid nemen van je bedrijf gedeeld door de totale MRR van die maand.

Dit zijn de vijf getallen die je in ieder geval bovenaan in je dashboard wilt. De eerste vier getallen zijn beschrijvende getallen, die terugkijken hoe goed je bedrijf het tot nu heeft gedaan. De trend van het laatste getal, de monthly churn rate, is een voorspellend getal. Als dit getal over de maanden oploopt, dan leidt dat tot mindere prestaties in de toekomst (zelfs als je de churn rate compenseert met veel nieuwe klanten).

Maar hoe bepaal je nu of je businessmodel levensvatbaar is? En hoe goed je bedrijf het eigenlijk doet?

De verhouding tussen LTV en CAC bepaalt of je businessmodel levensvatbaar is. Deze verhouding LTV : CAC moet groter dan 3 zijn. Het kan veel groter zijn, wij zien soms zelfs 6 of hoger in de praktijk. Maar als het lager is, dan is de conclusie dat er werk aan de winkel is.

Hoe zijn deze vijf getallen en de ratio LTV : CAC voor jouw bedrijf?

Bron: The Automatic Customer: creating a subscription business in any industry van John Warrilow. Een zeer lezenswaadig boek voor software-ondernemers die naar het SAAS-model willen of dit model verder willen perfectioneren.

ScaleUp Company