Creëer een winnend kwartaalthema

Kwartaaldoelen zijn belangrijk. Zij geven duidelijkheid voor de prioriteit voor dit kwartaal. Maar doelen zijn vaak ook abstract. Je maakt doelen levend met een kwartaalthema. Hoe creëer je een winnend kwartaalthema?

Geen zin om te lezen? Luister dan naar onze podcast over thema’s:

Kwartaalthema’s zijn ideaal om iedereen binnen het bedrijf te betrekken bij vaak abstracte kwartaaldoelen. Kwartaaltema’s maken de prioriteit van dat moment op een leuke manier duidelijk. Kwartaalthema’s zijn cruciaal voor succes (lees ook Het belang van het kwartaalthema). Hoe creëer je een winnend kwartaalthema als je de prioriteiten voor het kwartaal hebt gedefinieerd? Dat doe je in 7 stappen:

  1. bepaal de topprioriteit. Welke prioriteit is dit kwartaal het allerbelangrijkste? Als je de prioriteiten goed hebt geformuleerd is dit een prioriteit waar een zo groot mogelijk deel van het bedrijf aan kan samenwerken.
  2. neem het succesgetal voor het kwartaal erbij. Dit succesgetal heb je gebruikt om te komen tot de juiste prioriteiten. Het is het allerbelangrijkste getal dat het team dit kwartaal moet behalen.
  3. brainstorm met het team over mogelijke kwartaalthema’s. Denk vooral creatief en ‘out of the box’. Om creativiteit op gang te helpen kun je beginnen met films, bekende liedjes, bekende uitdrukkingen of gezegden of tekenfilmfiguren. Je zult verbaasd staan als je begint met bijvoorbeeld ‘Superman’, ‘Aim for the Moon’ en ‘Money Money Money’ en waar het team vervolgens op door bouwt. Kom met minimaal vijf verschillende namen of slogans. Kies daaruit het gewenste thema.
  4. evalueer of het thema voldoet aan de criteria. Is het thema duidelijk verbonden met de belangrijkste prioriteit? Hebben alle medewerkers een gevoel bij dit thema? Is het thema memorabel, fun en inspirerend? Is er een emotionele component in het thema om tegenwicht te vormen tegen de abstracte doelen? Als het thema succesvol is, helpt het dan ook daadwerkelijk met het behalen van de belangrijkste prioriteit?
  5. werk het thema uit. Bepaal de juiste naam, de beelden, logo’s, kleuren, beelden of uitdrukkingen die erbij horen en de meetbare uitkomst die je wilt bereiken? Wat is de beloning als het thema succesvol is, hoe vieren we dat?
  6. kies een thematrekker. Vraag één iemand om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om het thema verder uit te werken en uit te rollen naar het bedrijf. Dit is de thematrekker. Natuurlijk mag de thematrekker er een paar collega’s vragen om daarbij mee te helpen. Lees meer over de rol van de thematrekker.
  7. rol het thema uit in een sessie met het bedrijf. De thematrekker presenteert het thema aan alle medewerkers.
  8. laat het thema leven door het steeds terug te laten komen. Beleg het thema als onderwerp in het overlegritme. Ruim er in elk wekelijks overleg kort tijd voor in.

Als je het thema wilt formuleren met een groter team, dan werkt het goed om het team te splitsen in twee groepen. Dit kan al bij een team van 6 of meer deelnemers. Beide groepen voeren stappen 3 en 4 uit en beide groepen presenteren hun beste voorstel voor een thema. Daaruit kiest het team het definitieve thema. Een beetje competitie genereert veel energie en fun en is de eerste stap naar een gedragen kwartaalthema.

Trek alles uit de kast om het thema zo aansprekend mogelijk te maken. Lees Maak het kwartaalthema collectief voor twee prachtige voorbeelden uit de praktijk. Het helpt enorm om iedereen te betrekken bij de belangrijkste bedrijfsdoelen.

ScaleUp Company