Creëer een missie die verschil maakt

De missie van een bedrijf is van cruciaal belang voor groei. Een goede missie maakt groeien gemakkelijker. Maar een goede missie formuleren is lastig. Creëer een missie die verschil maakt met deze drie ingrediënten.

De missie geeft de reden van bestaan van het bedrijf weer. ‘Core Purpose’ in Scaling Up. De missie is een krachtig aspect van de ScaleUp Plan. Sterker: de missie is na de kernwaarden het meest krachtige aspect voor groei. Krachtiger nog dan de BHAG (de grote heldere stip aan de horizon). Toch komen bedrijven vaak niet verder dan ‘met mooie mensen mooie dingen maken’. Wat kun je doen om meer uit de missie te halen?

De ‘why’ van Simon Sinek werkt maar een beetje. De golden circles van deze manegementgoeroe zijn wereldberoemd. Zijn stelling: de why maakt verschil (daar zijn we het over eens) en gaat over ‘why we get out of our bed’. In dat laatste zit nu precies het probleem. Dit gaat over de energie die we als team genereren voor wat we belangrijk vinden. Maar het gaat niet over wat we belangrijk vinden! De externe werking ontbreekt. Hoe vindt je wat belangrijk is voor het team?

Voeg eens ‘zodat…’ toe. De why van Simon Sinek gaat over energie mobiliseren. Als je daar ‘zodat’ aan toevoegt dan geef je richting aan die energie. ‘Met mooie mensen mooie dingen maken, zodat …’.. Je kunt de why nóg specifieker maken. Met het purpose model van Aaron Hurst uit het boek The Purpose Economy.

Elke missie heeft drie ingrediënten: waarom, wie en hoe.

[1] voor wie: op wie is de missie van toepassing. Drie hoofdgroepen: individuen, organisaties en de gemeenschap of maatschappij. Bij individuen kun je denken aan ondernemers, ouderen, scholieren. Bij organisaties kun je denken aan profit of non-profit, overheden, bedrijven of misschien zelfs grote bedrijven. Maak het specifiek zonder je definitief vast te leggen.

[2] waarom: hier kan de why van Simon Sinek helpen met een antwoord. Hier zijn volgens Hurst twee hoofdgroepen: actie (karma) en non-actie (harmonie). Ofwel een actieve why (we doen iets) of een ‘zijns’ why (we streven naar een nieuwe toestand). Voorbeelden van een actieve why zijn bijvoorbeeld: ziekte de wereld uit, de beste kwaliteit, op zoek naar de waarheid. Een meer op harmonie gerichte why kan zijn: een gezonde wereld of ultiem: wereldvrede.

[3] hoe: Hurst definieert vier hoofdgroepen over de hoe van de missie:

  • gemeenschapsgedreven, bijvoorbeeld: een ontmoetingsplek creëren voor onze omgeving
  • mensgedreven, bijvoorbeeld: vitale medewerkers presteren beter
  • structuurgedreven, bijvoorbeeld: verspilling elimineren of hergebruik stimuleren
  • kennisgedreven, bijvoorbeeld: innovatieve oplossing, de beste kwaliteit

Mijn persoonlijke missie (van Pieter) is: to inspire and educate ambitious entrepreneurs to make a meaningful difference in our world. Voor wie? Voor leiders. Waarom? Om een wereld van verschil te maken. Hoe? Door inspireren en kennis aanreiken.

Met deze drie ingrediënten betrek je de wereld in je missie. Het maakt de missie krachtiger en specifieker. Daarmee kun je de missie uitstekend gebruiken voor belangrijke besluiten die je maakt om te groeien en tijdens groei. Neem tijd en creëer een missie die verschil maakt. Lukt het je om een wereld van verschil te maken met de missie?

ScaleUp Company