Ben je wel ècht?

Ben je wel ècht?

Authenticiteit is plotseling een toverwoord. “Ben je wel authentiek?” is een veelgehoorde vraag aan organisaties, leiders, managers, medewerkers, eigenlijk iedereen. Goede vraag. Want ben je eigenlijk wel authentiek, ècht?

Authentiek zijn is nu in
Er zijn twee bewegingen waarom authenticiteit nu aandacht krijgt:

  1. de wereldse waarden veranderen door de crisis op vele vlakken. Na een periode van ongebreidelde groei en individualisering is het nu tijd voor leiding en een nieuwe balans. Van organisaties en mensen die ècht zijn kunnen we leiding ontvangen.
  2. de technologie katalyseert. Zowel mobiele technologie (iedereen kan nu overal bereikbaar zijn) als social media leidt tot transparantie. Trends, ontwikkelingen, hoe je relatie met klanten is — de technologie helpt verhelderen. Als je niet authentiek bent, dan merk je dat onmiddellijk!

Authenticiteit in relatie met jezelf en anderen
Nu is er met authenticiteit iets raars aan de hand. Of eigenlijk zijn er twee interessante zaken:

  1. in hoeverre ben je nu, op dit moment, authentiek? Een filosofische vraag, maar belangrijk! Als je je nu niet authentiek vindt, wat houd je tegen om daar iets aan te doen? Als je je nu wel authentiek vindt, dan hoef je nog helemaal niet ècht te zijn (uitstekend contact te hebben met je wezenlijke kern).
  2. authenticiteit kun je alleen vaststellen na empirisch onderzoek met de buitenwereld. Alleen door communicatie met anderen leer je jezelf kennen. Verbale communicatie en gedrag. Door feedback van anderen leer je jezelf kennen. Dus wat je klanten over je zeggen en van je vinden, dat is op dat moment je identiteit.

Dit leidt tot de vaststelling dat authenticiteit geen punt is, maar een reis. Een reis op weg naar de kern.

De organisatie-identiteit bestaat niet!
Misschien denk je nu: “we hebben een marketingafdeling en die heeft een prachtige identiteit opgesteld, dus we weten precies wie we zijn”. Een goede eerste stap, maar een identiteit bestaat niet zonder dan er anderen (klanten) zijn die deze identiteit zo ervaren en door koopgedrag bevestigen. Hoe evalueer je dat? Pas je dat wel eens aan?

De identiteit bestaat alleen bij gratie van klanten! En als je onvoldoende ècht luistert naar klanten, dan kun je die identiteit niet checken. Feitelijk bestaat de identiteit niet.

Tips om je authenticiteit te ontdekken
Deze vijf tips helpen je op je reis naar authenticiteit:

  1. beschrijf jezelf in korte verhalen. De kern van de verhalen is een waarde (bv. transparantie).
  2. ontwikkel een gevoeligheid voor feedback (’luisteren’). Bijvoorbeeld door elk overleg (dagelijks, wekelijks) jezelf en je team te vragen: “wat hebben we vandaag / deze week van klanten gehoord of geleerd, of wat vertelden klanten over onze concurrenten?”
  3. ontwikkel je nieuwsgierigheid. Sta open voor wat klanten zeggen en schrijven. Ook als dat niet fraai is.
  4. accepteer wat anderen zeggen. Proef wat je hoort of leest zonder oordeel en neem het mee in je overdenkingen wie je bent. Niet oordelen vergt oefening.
  5. evalueer regelmatig. Bijvoorbeeld elk kwartaal op de kwartaalbijeenkomst.

ScaleUp Company