Ambitie bij je medewerkers: zo verhoog je dit

Wanneer je bedrijf voorbij de startup fase komt, barst je als ondernemer met ambitie: je gaat van jouw bedrijf de beste in je branche maken! Maar waarom delen niet alle medewerkers deze ambitie? Hoezo missen velen het vuur dat jij wel hebt? In onderstaand artikel delen we 6 manieren om een gedeelde ambitie te creëren, bij al je medewerkers.

‘Mijn medewerkers missen de ambitie die ik heb voor het bedrijf.’

We horen het dagelijks van ondernemers: dat ze dolgraag het ambitieniveau bij hun medewerkers willen verhogen. De ongekende mogelijkheden die de ondernemer zelf ziet met het bedrijf, zien de medewerkers niet. Of, nog erger: het boeit ze helemaal niks.

Heel vervelend, want een team zonder een gedeelde ambitie innoveert en groeit minder snel dan een team mét een gedeelde ambitie.

Als scaleup ondernemer herken je dit gebrek aan gedeelde ambitie aan de volgende symptomen:

 •      mensen nemen geen eigenaarschap om projecten af te maken.
 •      er is geen enthousiasme over bedrijfsgroei en groei van nieuwe klanten.
 •      er komen weinig nieuwe ideeën van medewerkers.
 •      tijdens pauzes wordt er niet over klanten en producten gesproken.
 •      nieuwe medewerkers stoppen binnen 2 jaar. binnen

Hoe verbeter je dit?

Het creëren van een gedeelde ambitie bij je team is een doorlopend project. Je zult ook zien dat het ambitieniveau van je medewerkers geen vaste factor is; het stijgt en het daalt, zowel gedurende het jaar als over de jaren heen.

We hebben tijdens onze gesprekken met scaleups die wél een gedeelde ambitie hebben in hun team, gevraagd wat volgens hun het verschil maakt. We leerden veel. Hieronder delen we 6 manieren die wij hebben geïdentificeerd, waarvan je er enkele vandaag nog kunt inzetten:

 1. Gedeelde ambitie door verliefdheid
 2. Gedeelde ambitie door een A4-tje
 3. Gedeelde ambitie door een Excel sheet
 4. Gedeelde ambitie door wortels
 5. Gedeelde ambitie door modellen
 6. Gedeelde ambitie door gedeelde ambitie

Manier 1: gedeelde ambitie door verliefdheid

Met verliefdheid bedoelen we a) productverliefdheid en b) rolverliefdheid. Een ambitieus team deelt liefde voor het product. Denk aan bedrijven als Tony Chocolony of Boska; het gros van deze medewerkers gebruikt dagelijks deze producten. Een ander belangrijke factor voor een gedeelde ambitie is rolverliefdheid: medewerkers die elke dag met energie hun rol en het bijbehorende proces proberen te verbeteren.

Tip: gebruik product- als rolverliefdheid als selectiecriteria tijdens selectieprocedures voor nieuwe medewerkers. En waarom zou je niet een nulmeting uitvoeren voor je huidige medewerkers op deze twee onderdelen?

Manier 2: gedeelde ambitie door een A4-tje

Veel ondernemers die Scaling Up inzetten zijn blij dat ze hun strategie op 1 A4 hebben en deze concreet kunnen delen met alle medewerkers. Velen hangen hun strategisch plan dan ook groot aan de muur in een centrale ruimte. Een enorm belangrijk onderdeel hierin is de BHAG: een concreet meerjarendoel, die elke medewerker inspireert.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat medewerkers (vooral millennials) willen weten welk verschil het bedrijf maakt in de markt en op langere termijn.

Daartegenover zullen ze afhaken wanneer:

a)  de strategie te abstract is

b)  de strategie niet inspireert

c)  de strategie slechts 1 x per jaar wordt besproken

Manier 3: gedeelde ambitie door een Excel sheet

Medewerkers zullen jouw ambitie delen wanneer de voortgang op alle (groei)doelen zichtbaar zijn. Een gouden regel hierbij is: kies zo min mogelijk doelen. Des te meer doelen je deelt, des te minder de connectie met deze doelen. Idealiter deel je max 3 jaardoelen met je medewerkers, welke worden uitgewerkt tot kwartaaldoelen. Hetzelfde geldt voor teams.

Tip: bespreek tijdens elke wekelijkse teammeeting één Excel sheet, waarin de voortgang van het team op de kwartaaldoelen staat, en de voortgang van elk individu van het team op de persoonlijke KPI’s.

Manier 4: gedeelde ambitie door wortels

Het principe van ‘carrots and sticks’ (beloning vs straffen) is populair geworden door auteur Dan Pink, in zijn boek Drive. Hij stelde dat deze manier van leiderschap niet meer werkte: mensen zullen beter presteren als er autonomie, groei, en ‘purpose’ is.

Al zijn we het met Dan Pink eens, toch horen we dat belonen een aanzienlijke bijdrage levert aan het creëren van een gedeelde ambitie. Want als jij een gedeeld (organisatie)doel belangrijk maakt, dan moet er ook een collectieve incentive zijn wanneer ze deze behalen. Want werkt jouw team een jaar lang keihard naar deze doelen – hoe inspirerend ze dan ook zijn – wanneer ze niet beloond worden zullen ze het jaar daarna hier op een ander niveau naartoe werken.

Manier 5: gedeelde ambitie door modellen

We bedoelen hier rolmodellen.. Ben jij het rolmodel voor medewerkers? Want uiteindelijk kijken medewerkers naar ‘boven’  om te zien wat het gewenste gedrag is. Wanneer het midden- en hoger management in jouw scaleup geen enthousiasme toont over de strategie en de bijbehorende doelen, dan is het mission impossible om een gedeelde ambitie te creëren in je bedrijf.

Tip: stuur elke vrijdag een mail naar de hele organisatie. Deel hierin elke week een inspirerend verhaal. Dit kan zijn het binnenhalen (of de verlenging) van een mooie klant, een nieuwe medewerker, of productinnovaties.

Manier 6: gedeelde ambitie door gedeelde ambitie

Jouw medewerkers hebben zelf ook (persoonlijke) ambities. In veel organisaties wordt hier niet naar geluisterd, laat staan dat er naar gevraagd wordt. Echter, je mensen hebben wel degelijk persoonlijke doelen, die vaak buiten het speelveld van jouw organisatie vallen. Wanneer de managers de ruimte geven (en helpen!) aan medewerkers om deze doelen te behalen, dan zul je een bedrijfscultuur creëren waarin iedereen voor het bedrijf door het vuur gaat.

Want uiteindelijk draait een gedeelde ambitie niet alleen om een connectie met de strategie, ‘why’, of BHAG; het draait ook om een connectie met de mensen waarmee je het deelt.

Welke manier ga jij inzetten?

Ga je aan de slag met bovenstaande, of zet je al enkele onderdelen in? Laat ons weten wat je bevindingen zijn! Mail me op jan@scaleupcompany.com. Ook als je toevoegingen hebt op dit artikel.

*Ben je geïnspireerd om een gedeelde ambitie te creëren? Bijna elke maand verzorgen wij een Masterclass Scaling Up, waarmee je de basis legt voor deze ambitie. Lees hier een overzicht van alle aankomende Masterclasses.

ScaleUp Company