5 Star Scaling Up

Scaling Up is een supermethodiek om je bedrijf snel en en gezond te laten groeien. Maar de invoering kost altijd tijd en energie. Altijd meer dan je dacht. Hoe meet je nu hoever je bent? Met het model 5 star Scaling Up.

Scaling Up implementeer je niet zomaar eventjes. Scaling is een besturingssysteem voor groei (lees ook besturingssysteem voor scaling up). Het kost tijd om dit goed in te voeren, om iedereen ermee te laten werken en er de eerste vruchten van te plukken. Daar is een goede reden voor.

Scaling Up gaat namelijk niet alleen over kennis en inzicht. Scaling Up gaat vooral over vaardigheden en gedrag. Ander gedrag dat de medewerkers moeten aanleren. Dat kost tijd en energie. Maar is het dubbel en dwars waard. Tenminste… als je zorgt dat je de invoering ook goed af maakt. Maar hoe weet je nu waar je staat?

Succesvolle invoering kun je meten met sterren. Hoe ver staat jouw organisatie met de invoering van scaling up? Op basis van onderzoek bij onze 451 klanten (stand 21 januari 2017) ontwikkelden wij het vijf sterrenmodel. De vijf sterren maken de voortgang en de volgende stap inzichtelijk en bespreekbaar.

De indeling is als volgt:

  • 1 ster: het MT is getraind en begint enthousiast. De daily huddle en de weekly meeting staan in de agenda. Het voelt onwennig en het MT leert veel. MT is bewust bekwaam. Dit is waarschijnlijk de lastigste fase!
  • 2 sterren: het MT gebruikt Scaling Up volledig (inclusief daily huddle, quarterly’s en KPI’s). De scaling up hartslag klopt. Het MT is onbewust bekwaam.
  • 3 sterren: Scaling Up zit in de genen van het MT en het MT is in staat om Scaling Up te reflecteren, te leren en te verbeteren. Het MT maakt Scaling Up specifiek voor het bedrijf en plant voor roll-out.
  • 4 sterren: de volgende laag of lagen van medewerkers worden getraind en gebruiken Scaling Up voor het eerst. Ook daar is onwennigheid aan de orde. Mogelijk is er zelfs weerstand. Daar kan het MT goed op inspelen. Zij hebben namelijk zelf de eerste 3 sterren met veel tijd en energie moeten ‘verdienen’!
  • 5 sterren: iedereen binnen de organisatie werkt met Scaling Up en er is continu leren en verbeteren onder begeleiding van een Scaling Up Champion. De gemiddelde score op de Scaling Up Checklist is 8,5, waarbij geen enkel aspect onder de 7 is.

Staan deze sterren voor kwaliteit? Misschien. We gebruiken het meer om te bepalen waar een bedrijf staat met Scaling Up. Zo is het eenvoudiger om effectief de volgende stap te nemen.

Hoeveel sterren geef jij nu Scaling Up in jouw bedrijf?

ScaleUp Company