10 succesingrediënten voor groei

Doorgroeien naar de volgende fase. Wie wil dat niet? Toch lukt het maar 4% van de bedrijven. Wat moet je doen om bij deze 4% te horen? Begin met deze 10 ingrediënten voor succesvolle groei.


Rockefeller Habits 2.0 is een prima methodiek om groei te initiëren en te versnellen.
Niet alleen in getalletjes als omzet, winst en FTE. Maar vooral ook in betrokkenheid van mensen (medewerkers en klanten). Die voelen zich aangetrokken tot het bedrijf en de plannen en weten wat hun te doen staat. Alleen in Nederland kennen we al meer dan duizend bedrijven die met Rockefeller Habits groots groeien. Wereldwijd zijn het er vele tienduizenden. Maar uit welke succesingredënten bestaat Rockefeller Habits?

De 10 succesingrediënten voor goei zijn:

ingrediënt 1 t/m 4: de vier beslissingen om je bedrijf richting te geven
Het begint met de juiste beslissingen binnen de volgende vier domeinen: people, strategy, execution en cash. Vier beslissingen met verstrekkende gevolgen:

  • people: de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment. Met als resultaat een harmonieuze cultuur met accountaility. Het begint met mensen!
  • strategy: de juiste dingen doen, nu en in de toekomst. Zinvolle en duurzame inkomstenstromen definiëren en de organisatie inleiden. Kansen spotten en verzilveren.
  • execution: de dingen juist doen. Ofwel uitvoeren zonder drama en fouten. Met als gevolg: de beste winstgevendheid in je branche. Niet alleen omdat winst belangrijk is. Maar ook omdat het een graadmeter is hoe goed het bedrijf execution doet.
  • cash: het gevolg van de juiste invulling van people, strategy en execution. Cash is de zuurstof van groei. Zonder cash is het game over. Met beperkte cash kan de organisatie niet goed groeien.

Lees er meer over in Eerst mensen, dan strategie. Het begint met de juiste beslissingen in deze vier domeinen.

ingrediënt 5 t/m 7: de drie disciplines om plannen zonder gedoe tot uitvoer te brengen
Als de vier beslissingen genomen zijn, dan is het tijd om gedisciplineerd tot uitvoering over te gaan. De ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Discipline om te groeien bestaat uit drie ingrediënten:

  • prioriteiten: glasheldere en messcherpe prioriteiten voor dit jaar en voor dit kwartaal. Voor het bedrijf, voor elk team en voor elke medewerker. Daarmee weet iedereen precies wat en hoe hij of zij bijdraagt aan groei en het succes van het bedrijf.
  • kengetallen: de KPI’s, ofwel Key Performance Indicators. Betekenisvolle getallen die groei meten en transparantie brengen. Iedere medewerker heeft een handvol getallen die ‘zijn’ of ‘haar’ getallen zijn. Niet voor niets heten ze ook Kept Promise Indicators.
  • overlegritme: een frequent en gestructureerd overlegritme is een succesingrediënt. Bij overleggen denk je misschien aan vergaderingen die uitlopen en energie vreten. Het overlegritme duurt kort en levert veel energie. Elke dag 5-15 minuten, elke week 60 minuten. Waardevol en zelfs licht verslavend voor synchronisatie.

Discipline is altijd een lastig onderwerp bij groeiende organisaties. Want het lijkt of discipline ten koste gaat van flexibiliteit. Dat blijkt niet zo te zijn. Routine sets you free! Discipline schept veel duidelijkheid en dat geeft ruimte aan flexibiliteit.

ingrediënt 8 en 9: de twee kanten van groei die in evenwicht dienen te zijn
Groeien is goed. Maar groeien moet wel bewust gebeuren. Daarom deze twee ingrediënten: reputatie en productiviteit. Bij reputatie gaat het over mensen (medewerkers, klanten, partners, leveranciers). Doel is vooral om ze binnen te halen, binnen te behouden en te laten groeien. Get, Keep and Grow. Een heel andere energie dan productiviteit. Daarbij is de focus op Cheaper, Better and Faster. Die twee kanten kunnen op gespannen voet met elkaar staan. In Rockefeller Habits 2.0 zit een slimme methode om die twee kanten in evenwicht te houden. Zo ontstaat duurzame groei en niet een snelle groei zonder fundament.

Lees er meer over in Tools voor Reputatie en Productiviteit en Jongleren tussen Reputatie en Productiviteit.

ingrediënt 10: die ene aanjager die zorgt voor dóórgroei
Het laatste ingrediënt is belangrijk, misschien wel de allerbelangrijkste. Het is de aanjager, de katalysator voor groei. Wat jaagt aan? Een lerende cultuur vanuit nieuwsgierigheid en ambitie. Veel lezen, veel toepassen, veel leren van experimenten, van gelijkgestemd en van experts. De wereld verandert snel en ingrijpend. Een snelgroeiende organisatie verandert óók snel en ingrijpend. Wat vandaag werkt, werkt morgen waarschijnlijk morgen niet meer. En meer dan ooit geldt: successen uit het verleden zijn geen garantie voor een mooie toekomst. Daarom is leren, leren, leren zo enorm cruciaal voor succesvol groeien.

‘Slechts’ 10 ingrediënten voor groei. Nu je die kent is het tijd om door te groeien.


Wat is jouw groeiplan? In het groeiprogramma Scaling Up Core begeleiden we ondernemers en het MT stapsgewijs naar een gezonde en langdurige groei:  check hier het groeiprogramma.


ScaleUp Company